Vodniški tečaj za vodnike GG

22. avgusta 2018

Vsako leto konec avgusta bodoči vodniki iz MZT in nekaterih drugih rodov odpravijo na vodniški tečaj. Imamo dva, ki se razlikujeta v vsebini in trajanju.

GG vodniški tečaj traja sedem dni in je namenjen tistim, katerih vodi bodo prestopili v GG vejo ali pa bodo postali vodniki novega GG voda. Glavni namen tečaja je, da se bodoči GG vodniki naučijo, kako naj prenesejo svoje znanje naprej, pri tem pa dajemo veliko poudarka na organiziranje dogodivščin za člane, ob katerih se največ naučijo. Velik poudarek je tudi na ponovitvi vseh GG znanj, kot so orientacija in pionirstvo.

Naslednje aktivnosti:

  • 22. 7. 2024 - 2. 8. 2024: Roverway 2024
  • 22. 8. 2024 - 31. 8. 2024: Vodniški tečaj MZT
  • Prikaz vseh aktivnosti