Letošnji Žaboboj je vse bližje!

1. maja 2012

Ekipe sestavlja 3 do 5 članov, tekmujejo pa lahko v vseh kategorijah, navedenih v propozicijah.
Prijave: do 22. 5. 2012 do 23:59 na matevz.segula@gmail.com (zadeva: Žaboboj prijava – kratica rodu). V prijavi navedite ime ekipe, število članov in v katero kategorijo se prijavljate, prijava pa je veljavna le ob plačilu štartnine.
Štartnina: 10 EUR na ekipo, plačana na TRR MZT: 0204 4005 1380 073 (pri NLB), sklic: 00 26052012, namen: Žaboboj + kratica rodu. Rodovi, ki so štartnine plačali lani, bodo letos plačila opravičeni. V primeru, da prijavijo več ekip kot lani, doplačajo samo razliko. Če bo v rodovih prijavljenih ekip manj kot lani, denarja ne bomo vračali.
Organizatorji bomo potrebovali nekaj pomoči pri naboru kontrolorjev!
Za dodatne informacije pa lahko pišete Barbari (barbara.butara@gmail.com) ali Matevžu (matevz.segula@gmail.com).
Razpis | Propozicije

Naslednja novica: Vodniški tečaj MČ in vodniški tečaj GG

Naslednje aktivnosti:

  • 22. 7. 2024 - 2. 8. 2024: Roverway 2024
  • 22. 8. 2024 - 31. 8. 2024: Vodniški tečaj MZT
  • Prikaz vseh aktivnosti