[Razpis] GG RACE 2020

26. januarja 2020

SPLOŠNE INFORMACIJE

Tekmovanje GG race bo potekalo od sobote, 7. 3. 2020, do nedelje, 8. 3. 2019, na SMC Rakovnik (Rakovniška ulica 6, 1000 Ljubljana, dostopno z avtobusi št. 3, 3B, 3G – postaja Rakovnik) in v okolici.

Začetek registracije bo v soboto, 7. 3. 2020, ob 16. uri, zbor pa ob 17. uri. Temu sledita test iz topografije in vrisovanje, nato pa strateška igra.

Orientacijski pohod z nalogami bo v nedeljo, zaključni zbor s podelitvijo bo predvidoma ob 16. uri

 

KATEGORIJE IN EKIPE

Tekmovanje poteka v dveh kategorijah:

  • mlajši gozdovniki in gozdovnice (mlajši GG): 6. in 7. razred,
  • starejši gozdovniki in gozdovnice (starejši GG): 8. in 9. razred.

Ekipa šteje od štiri do šest (4–6) tekmovalcev, ekipe s tremi (3) ali manj tekmovalci lahko tekmujejo samo izven konkurence. Ekipe z otroki 5. razreda gredo lahko na progo samo s spremljevalcem in tekmujejo izven konkurence.

Če en član ekipe pri mlajših GG obiskuje 8. razred OŠ, lahko ekipa še vedno tekmuje v kategoriji mlajših GG. Če en član ekipe pri starejših GG obiskuje 1. letnik SŠ, lahko ekipa še vedno tekmuje v kategoriji starejših GG. 

Ekipe posameznega rodu mora na tekmovanju spremljati najmanj en starejši spremljevalec.

 

DISCIPLINE IN TOČKOVANJE

Tekmovalci se bodo pomerili v naslednjih disciplinah: vrisovanje, topografski testi, skica terena, prihod pod kotom, minsko polje, signalizacija, prva pomoč, taborniški kviz in hitrostna etapa.

Ekipa lahko na kontrolni točki zaprosi za pomoč, a dobi v tem primeru za opravljeno nalogo največ polovico možnih točk. Več podrobnosti o točkovanju je navedenih v dokumentu Pravila tekmovanja GG race.

 

OBVEZNA OPREMA

Vsak tekmovalec potrebuje: rutko, naglavno svetilko, menažko in pribor, vrečko za umazano menažko, čutaro, copate, spalno vrečo, podlago za spanje, oblačila za preobleči ter podpisano izjavo za tekmovalce in zdravstveno kartico, brez katerih tekmovalec ne more tekmovati.

Zaželeno je, da imajo tekmovalci s seboj tudi kroj. 

Vsaka ekipa potrebuje še potrebščine, ki so navedene v pravilih tekmovanja.

 

ŠTARTNINA IN PRIJAVE

Štartnina znaša 40 EUR/ekipo, zadnji dan za prijavo in plačilo je 27. 2. 2020, kar je tudi zadnji rok za odjavo ekipe s povračilom celotne štartnine.

V primeru prijave in plačila do 21. 2. 2020 je štartnina 35 EUR/ekipo. Prijava je veljavna le s plačilom štartnine!

V štartnino so vključeni: trije obroki (večerja, zajtrk in kosilo), nočitev, našitek in vsi ostali stroški povezani z organizacijo tekmovanja.

Tekmovanja se lahko udeleži največ 45 ekip. Do 21. 2. 2020 je 35 mest rezerviranih za ekipe rodov MZT, 10 mest pa za rodove ostalih območij. Po 21. 2. 2020 se lahko na nezapolnjena mesta prijavi katerikoli rod. 

Štartnino nakažite na račun Mestne zveze tabornikov Ljubljana, Einspielerjeva 6, Ljubljana, TRR: 6100 0001 7071 086 (Delavska hranilnica), sklic 07032020 .

Prijavnica GG Race 2020

 

DODATNE INFORMACIJE

Za več informacij kontaktirajte Marušo (maru.birsa@gmail.com) ali Avo (ava.rajh@gmail.com).

Pravila tekmovanja GG Race Zahtevana znanja Izjava za tekmovalce

Prejšnja novica: Fotoorientacija 2019: REZULTATI in FOTOGRAFIJE
Naslednja novica: Preizkusi za Vodniški tečaj MZT – drugi rok