[Razpis] Tečaj za vodnika taborniške skupine Mestne zveze tabornikov Ljubljana

3. maja 2021

Komisija za vzgojo, izobraževanje ter delo z odraslimi Zveze tabornikov Slovenije – nacionalne skavtske organizacije in Mestna zveza tabornikov Ljubljana

razpisujeta

Tečaj za vodnika taborniške skupine Mestne zveze tabornikov Ljubljana

Usposabljanje je namenjeno tabornikom in tabornicam, ki si želijo postati vodniki skupine otrok – voda. Udeleženci bodo usvojili znanja in spretnosti z naslednjih področij:

 • dela z otroki po metodi taborniškega pristopa,
 • načtrovanja vodovih srečanj in akcij,
 • dela v manjših skupinah, vodih in skupinske dinamike,
 • podajanja znanja in metodike,
 • animacije,
 • upravljanja s svojim časom,
 • vzgoje,
 • psihologije starostnih vej,
 • prve pomoči,
 • predstavljanja taborništva javnostim,
 • komunikacije s starši in člani voda,
 • znanje in predaja znanja pionirstva in bivanja v naravi (sklop vodnik GG) in
 • znanje in predaja znanja orientacije in topografije (sklop vodnik GG).

Tečajnik se lahko prijavi na enega izmed sklopov:

Vodnik medvedkov in čebelic
Bodoči vodniki medvedkov in čebelic bodo na tečaju aktivni udeleženci. Tekom tečaja bodo tečajniki pripravili vodova srečanja za svoj bodoči vod, načrtovali dve različni aktivnosti, pripravili program, kjer bodo podali eno enostavno temo članom in del večernega programa za člane MČ na večdnevni aktivnosti.

Vodnik gozdovnikov in gozdovnic
Tekom tečaja bodo udeleženci nadgradili svoje znanje, ki so ga pridobili na sklopu vodnik MČ. Udeleženci se bodo spoznali z delovanjem voda GG in z delom s člani GG ter kako se to razlikuje od dela z vodom MČ. Spoznali bodo metode in načine dela pri predajanju specifičnih znanj (prva pomoč, orientacija, topografija, pionirstvo, bivanje v naravi) GG. Tečajniki bodo spoznali taborniški projekt in po principu tega pripravili vodovo aktivnost. Z izkušnjo krajše dogodivščine bodo spoznali pomembnost metode dogodivščine pri pripravi programa za GG. Preizkusili se bodo v organizaciji popoldanske dogodivščine in tako skozi delo pridobili znanja za kvalitetno vodenje voda GG.

Pogoji:

 • Opravljen teoretični in praktični preizkus znanja pred vodniškim tečajem.
 • Tečajnik mora do 31. 12. 2021 dopolniti 16 let.
 • Tečajnik lahko zamudi največ en dan tečaja.

Vodja tečaja: Laura Siegl, laurasiegl@gmail.com, 040/667-440

Termin tečaja: 18.–27. 8. 2021

Lokacija tečaja: Podgozd, Krka

Rok prijav: 30. 6. 2021

Naziv: Po opravljenem usposabljanju in vseh opravljenih obveznostih bodo udeleženci pridobili naziv vodnik/vodnica taborniške skupine MČ/GG.

Prijave in plačilo

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo, se na tečaj lahko prijavijo najkasneje do 30. 6. 2021.

Redna tečajnina za vodniški tečaj znaša 200 EUR.

Tečajniki se lahko na tečaj prijavijo tudi v predroku do 15. 6. 2021. Za prijave do tega datuma velja znižana tečajnina, 175 EUR.

Tečajnina vključuje udeležbo na vikendu tečajnikov po vodniškem tečaju, ki bo predvidoma izveden v januarju 2022. V primeru, da se tečajnik vikenda ne more udeležiti, se ga lahko namesto njega udeležili drug član rodu z opravljenim vodniškim tečajem.

Prijavnico na Tečaj za vodnika taborniške skupine MZT izpolnite v spletnem obrazcu.

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest oz. najkasneje do 25. 6. 2021. Število mest za sklop Vodnik medvedkov in čebelic je omejeno na 48, za sklop Vodnik gozdovnikov in gozdovnic pa na 20, prednost pri prijavah imajo udeleženci, ki prihajajo iz rodov MZT. V ceno so vključeni: prevoz, bivanje, prehrana ter vse programske in izobraževalne aktivnosti. Minimalno število udeležencev za izvedbo tečaja je 35. V primeru premajhnega števila prijav tečaj odpade.

Prijava postane veljavna z oddano prijavnico, plačano tečajnino in plačano članarino pri Zvezi tabornikov Slovenije.

Tečajnino nakažite na transakcijski račun MZT:
Mestna zveza tabornikov Ljubljana
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 6100 0001 7071 086 (Delavska hranilnica)
Sklic: 18082021

Zadnji rok za odjavo je 30. 6. 2021 – po tem datumu vračilo tečajnine ni več mogoče. Vse podatke, ki jih udeleženci potrebujejo (prihod in odhod na tečaj, predpriprave …), bodo dobili po elektronski pošti po oddani veljavni prijavi.

Ker ne vemo, kakšno bo stanje glede epidemije covida-19, si zaradi varnosti udeležencev in članov izobraževalne ekipe pridržujemo pravico do izvedbe tečaja v prilagojeni obliki (spremenjena lokacija, čas trajanja tečaja, prevoz na in s tečaja …). V primeru, da bo tečaj izveden v prilagojeni obliki, nastali stroški pa bodo zaradi tega manjši, bomo plačnikom povrnili sorazmeren delež plačane tečajnine. Zaradi istega vzroka obstaja možnost, da praktičnega dela preizkusa ne bomo mogli izvesti do roka prijav – 30. 6. 2021. V tem primeru bo izvzet iz pogojev za prijavo na tečaj in ga bodo morali prijavljeni opraviti do tečaja na razpisani datum.

Žiga Gregorin,
načelnik ZTS za vzgojo, izobraževanje in delo z odraslimi

Laura Siegl,
vodja Tečaja za vodnika taborniške skupine MZT

Prejšnja novica: [Razpis] Člani ekipe Vodniškega tečaja MZT
Naslednja novica: [Delavnica] Kako narediti dobro taborniško fotko