[Razpis] Vodniški tečaj MZT 2022

19. aprila 2022

Komisija za vzgojo, izobraževanje ter delo z odraslimi Zveze tabornikov Slovenije in Mestna zveza tabornikov Ljubljana

razpisujeta

TEČAJ ZA VODNIKA TABORNIŠKE SKUPINE MESTNE ZVEZE TABORNIKOV LJUBLJANA

Usposabljanje je namenjeno tabornikom in tabornicam, ki si želijo postati vodniki skupine otrok – voda.

Udeleženci bodo usvojili znanja in spretnosti z naslednjih področij:
● delo z otroki po metodi taborniškega pristopa,
● načrtovanje vodovih srečanj in akcij,
● delo v manjših skupinah, vodih in skupinska dinamika,
● podajanje znanja in metodika,
● animacija,
● upravljanje s svojim časom,
● vzgoja,
● psihologija starostnih vej,
● prva pomoč,
● predstavljanje taborništva javnostim,
● komunikacija s starši in člani voda,
● Program za mlade,
● duhovnost pri tabornikih,
● predaja znanja pionirstva in bivanja v naravi (sklop GG vodniškega tečaja) in
● predaja znanja orientacije in topografije (sklop GG Vodniškega tečaja).

Tečajnik se lahko prijavi na enega izmed sklopov:

Vodnik medvedkov in čebelic
Tečajniki bodo na tečaju usvojili znanje za vodenje taborniškega voda MČ. Spoznali bodo delovanje voda MČ in delo s člani MČ. Znanje bodo pridobivali preko predavanj in aktivnosti, s katerimi bodo usvojili teoretske osnove za vlogo vodnika. Spoznali bodo metode in načine dela, primerne za starostno vejo MČ, osnove Programa za mlade, se učili komunikacije s starši. Naučili se bodo planiranja vodovih srečanj in večdnevnih akcij in znanje praktično preizkusili s planiranjem slednjega, za svoje bodoče člane. Praktično se bodo preizkusili v izvedbi programa za člane MČ, ki ga bodo predhodno pripravili na tečaju.

Vodnik gozdovnikov in gozdovnic
Tečajniki bodo na tečaju usvojilo znanje za vodenje taborniškega voda GG. Zaželeno je, da se je tečajnik sklopa vodnik GG predhodno udeležil sklopa vodnik MČ, saj bodo tekom tečaja udeleženci nadgradili svoje znanje, ki so ga pridobili na sklopu vodnik MČ. Udeleženci se bodo spoznali z delovanjem voda GG in z delom s člani GG ter kako se to razlikuje od dela z vodom MČ. Spoznali bodo metode in načine dela pri predajanju specifičnih znanj (prva pomoč, orientacija, topografija, pionirstvo, bivanje v naravi) GG. Tečajniki bodo poznali taborniški projekt in po principu tega pripravili vodovo aktivnost. Z izkušnjo krajše dogodivščine bodo spoznali pomembnost metode dogodivščine pri pripravi programa za GG. Preizkusili se bodo v organizaciji popoldanske dogodivščine in tako skozi delo pridobili znanja za kakovostno vodenje voda GG.

Pogoji:
● Opravljen teoretični in praktični preizkus znanja pred vodniškim tečajem.
● Tečajnik mora do 31. 12. 2022 dopolniti 16 let.
● Tečajnik lahko zamudi največ en dan tečaja.

Vodja tečaja: Tinkara Mazej, tmazej@gmail.com, 070/636-476
Termin tečaja: 21. 8.-30. 8. 2022
Lokacija tečaja: Gornji Grad
Rok prijav: 30. 6. 2022
Naziv: Po opravljenem usposabljanju in vseh opravljenih obveznostih bodo udeleženci pridobili naziv vodnik/vodnica taborniške skupine MČ/GG.

Prijave in plačilo

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo, se na tečaj lahko prijavijo najkasneje do 30. 6. 2022.

Redna tečajnina za vodniški tečaj znaša 200 EUR.

Tečajniki se lahko na tečaj prijavijo tudi v predroku, do 9. 6. 2022. Za prijave do tega datuma velja znižana tečajnina, 175 EUR.

Tečajnina vključuje udeležbo na vikendu tečajnikov po vodniškem tečaju, ki bo predvidoma izveden v februarju 2023. V primeru, da se tečajnik vikenda ne more udeležiti, se ga lahko namesto njega udeležili drug član rodu z opravljenim vodniškim tečajem.

Prijavnico na Tečaj za vodnika taborniške skupine MZT izpolnite v spletnem obrazcu.

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest oz. najkasneje do 30. 6. 2022. Število mest v sklopu vodnik MČ je omejeno na 48, v sklopu vodnik GG pa na 20, prednost pri prijavah imajo udeleženci, ki prihajajo iz rodov MZT. V ceno so vključeni: prevoz, bivanje, prehrana ter vse programske in izobraževalne aktivnosti. Minimalno število udeležencev za izvedbo tečaja je 35. V primeru premajhnega števila prijav tečaj odpade.

Prijava postane veljavna z oddano prijavnico, plačano tečajnino in plačano članarino pri Zvezi tabornikov Slovenije.

Tečajnino nakažite na transakcijski račun MZT:

Mestna zveza tabornikov Ljubljana
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 6100 0001 7071 086 (Delavska hranilnica)
Sklic: 18082022

Zadnji rok za odjavo je 30. 6. 2022 – po tem datumu vračilo tečajnine ni več mogoče. Vse podatke, ki jih udeleženci potrebujejo (prihod in odhod na tečaj, predpriprave …), bodo dobili po elektronski pošti po oddani veljavni prijavi.

Ker ne vemo, kakšno bo stanje glede epidemije COVID-19, si zaradi varnosti udeležencev in članov izobraževalne ekipe pridržujemo pravico do izvedbe tečaja v prilagojeni obliki (spremenjena lokacija, čas trajanja tečaja, prevoz na in s tečaja …). V primeru, da bo tečaj izveden v prilagojeni obliki, nastali stroški pa bodo zaradi tega manjši, bomo plačnikom povrnili sorazmeren delež plačane tečajnine.

Tinkara Mazej,
vodja Tečaja za vodnika
taborniške skupine MZT

Žiga Gregorin
načelnik ZTS za vzgojo, izobraževanje
in delo z odraslimi

Prejšnja novica: [Razpis] Žaboboj 2022
Naslednja novica: [Delavnica] Finančno opismenjevanje