[Razpis] Vodniški tečaj MZT 2024

3. maja 2024

KOMISIJA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE V ZTS in MESTNA ZVEZA TABORNIKOV LJUBLJANA razpisujeta

TEČAJ ZA VODNIKA TABORNIŠKE SKUPINE  MESTNE ZVEZE TABORNIKOV LJUBLJANA

NAMEN

Tečaj je namenjen tabornikom in tabornicam, ki si želijo postati vodniki skupine otrok – voda.

Udeleženci bodo usvojili znanja in spretnosti z naslednjih področij:

 • delo z otroki po metodi taborniškega pristopa,
 • načrtovanje vodovih srečanj in akcij,
 • delo v manjših skupinah, vodih in skupinska dinamika,
 • podajanje znanja in metodika,
 • animacija,
 • upravljanje s svojim časom,
 • vzgoja,
 • psihologija starostnih vej,
 • prva pomoč,
 • komunikacija s starši in člani voda,
 • Program za mlade,
 • duhovnost pri tabornikih,
 • predaja znanja pionirstva in bivanja v naravi (sklop GG vodniškega tečaja) in 
 • predaja znanja orientacije in topografije (sklop GG Vodniškega tečaja).

Tečajnik se lahko prijavi na enega izmed sklopov:

 • Vodnik medvedkov in čebelic

Tečajniki bodo na tečaju usvojili znanje za vodenje taborniškega voda MČ. Spoznali bodo delovanje voda MČ in delo s člani MČ. Znanje bodo pridobivali preko predavanj in aktivnosti, s katerimi bodo usvojili teoretske osnove za vlogo vodnika. Spoznali bodo metode in načine dela, primerne za starostno vejo MČ, osnove Programa za mlade, se učili komunikacije s starši. Naučili se bodo planiranja vodovih srečanj in večdnevnih akcij in znanje praktično preizkusili s planiranjem slednjega, za svoje bodoče člane. Praktično se bodo preizkusili v izvedbi programa za člane MČ, ki ga bodo predhodno pripravili na tečaju.

 • Vodnik gozdovnikov in gozdovnic

Tečajniki bodo na tečaju usvojilo znanje za vodenje taborniškega voda GG. Zaželeno je, da se je tečajnik sklopa vodnik GG predhodno udeležil sklopa vodnik MČ, saj bodo tekom tečaja udeleženci nadgradili svoje znanje, ki so ga pridobili na sklopu vodnik MČ. Udeleženci se bodo spoznali z delovanjem voda GG in z delom s člani GG ter kako se to razlikuje od dela z vodom MČ. Spoznali bodo metode in načine dela pri predajanju specialističnih znanj (prva pomoč, orientacija, topografija, pionirstvo, bivanje v naravi). Tečajniki bodo spoznali taborniški projekt in po principu tega pripravili vodovo aktivnost. Z izkušnjo krajše dogodivščine bodo spoznali pomembnost metode dogodivščine pri pripravi programa za GG. Preizkusili se bodo v organizaciji dogodivščine in tako skozi delo pridobili znanja za kakovostno vodenje voda GG.

POGOJI

 • Opravljen teoretični in praktični preizkus znanja pred vodniškim tečajem.
 • Tečajnik mora do 31. 12. 2024 dopolniti 16 let.
 • Tečajnik lahko zamudi največ en dan tečaja.
 • Poravnana članarina ZTS .

VODJA TEČAJA: Tinkara Mazej, tmazej@gmail.com, 070 636 476
TERMIN IN LOKACIJA: 22.-31. 8. 2024, Krivoglavice
ROK PRIJAV: 28. 6. 2024 (predrok 10. 6. 2024)

NAZIV PO OPRAVLJENEM TEČAJU

Po opravljenem usposabljanju in vseh opravljenih obveznostih bodo udeleženci pridobili naziv vodnik/vodnica taborniške skupine medvedkov in čebelic / gozdovnikov in gozdovnic.

PRIJAVE IN PLAČILO

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo, se na tečaj lahko prijavijo najkasneje do 28. 6. 2024, preko spletnega obrazca

Prijava je zabeležena, če je tečajnik na elektronski naslov prejel povratno sporočilo. V primeru, da ni, naj se takoj obrne na vodjo vodniškega tečaja MZT.

Načelniki naj najkasneje do 28. 6. 2024, na tmazej@gmail.com, pošljejo podpisane izjave vseh udeležencev iz njihovega rodu (Izjava udeleženca_ke) in Izjavo starešine oz. načelnika.

Redna tečajnina za vodniški tečaj znaša 245 EUR. Tečajniki se lahko na tečaj prijavijo tudi v predroku, do 10. 6. 2024. Za prijave do tega datuma velja znižana tečajnina, 220 EUR. Znižana tečajnina velja le v primeru, da je poravnana do 10.6., po tem datumu je potrebno plačati višjo tečajnino.

Prijava postane veljavna z oddano prijavnico, podpisanimi izjavami, plačano tečajnino in plačano članarino pri Zvezi tabornikov Slovenije.

Tečajnino nakažite na transakcijski račun MZT:
Mestna zveza tabornikov Ljubljana Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 6100 0001 7071 086 (Delavska hranilnica)
Sklic: 22082024

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest oz. najkasneje do 28. 6. 2024. Prednost pri prijavah na tečaj imajo udeleženci, ki prihajajo iz rodov MZT. V kolikor število prijav v sklopu vodnik MČ preseže 36, v sklopu vodnik GG pa 20,  se udeleženci v presežku, ki niso člani rodov iz MZT, tečaja ne morejo udeležiti. Minimalno število udeležencev za izvedbo tečaja je 35. V primeru premajhnega števila prijav tečaj odpade. 

V ceno so vključeni: prevoz, bivanje, prehrana, vse programske in izobraževalne aktivnosti. Tečajnina vključuje tudi udeležbo na vikendu tečajnikov po vodniškem tečaju, ki bo predvidoma izveden v februarju 2025. V primeru, da se tečajnik vikenda ne more udeležiti, se ga lahko namesto njega udeležili drug član rodu z opravljenim vodniškim tečajem. 

Zadnji rok za odjavo je 28. 6. 2024 – po tem datumu vračilo tečajnine ni več mogoče, razen v primeru predložitve zdravniškega opravičila.

Osebne podatke prijavljenih tečajnikov/-ic, navedene v prijavnici, bomo hranili v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov in jih uporabljali zgolj za namen lažje organizacije vodniškega tečaja ter komuniciranja med organizatorji in prijavljenimi tečajniki.

Vse podatke, ki jih udeleženci potrebujejo (prihod in odhod na tečaj, predpriprave), bodo dobili po elektronski pošti po oddani veljavni prijavi.

Tinkara Mazej
Vodja vodniškega tečaja MZT

Rok Pandel
načelnik ZTS – V.D. načelnika za vzgojo in izobraževanje

Prejšnja novica: [Razpis] Žaboboj 2024