[Razpis] Volitve organov MZT za mandatno obdobje 2021‒2023

8. februarja 2021

Na podlagi statuta MZT razpisujem volitve organov MZT, ki jih bomo volili na 6. starešinstvu MZT, dne 11. marca 2021.

Na 6. seji starešinstva MZT bomo volili tabornice in tabornike na naslednje funkcije:

 • starešina MZT,
 • načelnik_ca MZT ,
 • člani izvršnega odbora MZT in sicer:
  • načelnik_ca MZT za izobraževanje,
  • načelnik_ca MZT za program,
  • načelnik_ca MZT za finance,
  • načelnik_ca MZT za komunikacije,
  • načelnik_ca MZT za podporo,
  • do 3 člani_ce izvršnega odbora MZT – področje dela bo opredeljeno glede na potrebe MZT;
 • nadzorni odbor MZT – 3 člani_ce,
 • disciplinska komisija MZT – 3 člani_ce.

Pogoji:

Od kandidatov in kandidatk pričakujem poznavanje področja dela posamezne funkcije, za katero kandidirajo. Vsak kandidat in kandidatka mora na seji starešinstva predstaviti program – vizijo svojega dela v naslednjem mandatnem obdobju.

Od kandidatov in kandidatk pričakujem tudi naslednja znanja in veščine: izkušnje pri vodenju v taborniški organizaciji, izkušnje načrtovanja in izvajanja projektov, vodenje in koordinacija skupin.

Način predlaganja kandidatov in kandidatk:

Kandidate in kandidatke lahko predlagajo rodovi, člani MZT in drugi organi MZT, ki naj predloge pošljejo najkasneje do vključno 22. 2. 2021.

Predlogi morajo vsebovati:

 1. Izpolnjen obrazec za kandidiranje z navedbo funkcije, za katero kandidira, z lastnoročno podpisano izjavo kandidata/kandidatke, da se strinja z kandidaturo, in z žigom ter podpisom predlagatelja
 2. Kandidatov/kandidatkin program – vizijo delovanja na področju svojega dela.

Kandidature sprejemamo po elektronski pošti (info@mzt.org).


Miha Maček – Muc
starešina MZT

Prejšnja novica: Vse najboljše MZT za 25 let
Naslednja novica: Preizkusi za Vodniški tečaj MZT 2021