Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Ekologija

Starostna skupina: mlajši MČ

Vsebinski sklop: Drugo

Čas trajanja sestanka: 60 minut

Avtor sestanka: Rod Bičkova skala

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

  1. Surov fižol/semena vodne kreše,
  2. lonec/posoda, voda,
  3. PowerPoint predstavitev,
  4. časopis,
  5. zemlja.

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

  1. Surov fižol/semena vodne kreše (ta semena se da kupiti v večini trgovin (Spar, Mercator …),
  2. lonec/posoda,
  3. voda,
  4. časopis,
  5. zemlja.

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Kmetovalec 1: izbere eno vrsto zelenjave, ki jo posadi ali poseje v vrtiček ali cvetlično korito in zanjo skrbi.

Uvodna motivacija

Igra vislice, ugibajo besedo EKOLOGIJA (vodnik deli svoj zaslon z whiteboard-om). Za uvodno motivacijo lahko uporabite tudi kratko PowerPoint predstavitev ekologije, ki se nahaja v prilogi. Namigi kako s pomočjo prezentacije usmerjati pogovor in z otroki utrditi temeljne pojme iz področja ekologije, so napisani v opombah vsakega diapozitiva.

Jedro vodovega sestanka

Posaditev fižola/vodne kreše. Pomembna je predhodna priprava površine za sajenje, zaščita s časopisom. Skupaj posadite rastlino, semena naj bodo približno 1-2 cm pod zemljo, nato jih še zalijte. Dogovorite se kako bodo otroci spremljali rast svoje rastline (npr. vsak dan jo fotografirajo ali skicirajo v dnevnik …). Vodna Kreša je jedilna, tako da jo lahko kasneje uporabijo tudi v namazu (možna povezava z veščino Kuhar začetnik). Namesto zemlje lahko uporabite tudi mokro vato, na katero semena preprosto položite. Sajenje vam bo vzelo približno 20 min.

Nadaljujte z igro ugibanje živali. Namen igre je bolje spoznati več živali, ki so ključen del ekosistemov. Eden od članov se spomni žival, ki jo ostali ugibajo z da/ne vprašanji. Žival je npr. slon: Ali je kopenska? Ali ima 4 noge? Ali je v živalskem vrtu. Tisti, ki ugane je naslednji na vrsti.

Ogled videa o pomenu pravilnega ravnanja z odpadki:

https://www.youtube.com/watch?v=Rh9XGrbLNic&list=PLamP7Wo53u2qwsyoseeWpHtXLwiteYQab&ab_channel=JavnokomunalnopodjetjeGrosuplje

Po ogledu videa vodnik odpre whiteboard in piše mnenja članov o tem zakaj je pomembno recikliranje odpadkov. Skupaj zberite ključne ugotovitve, nato naj člani razmislijo in predlagajo kakšne izboljšave bi lahko uvedli doma.

Zaključek

Skupaj še enkrat ponovite nekatere ključne ugotovitve tega sestanka, vodnik pa jih spomni na redno zalivanje vodne kreše in dokumentacijo njene rasti.

Opombe

Pošljite staršem mail dovolj časa pred sestankom, da si lahko priskrbijo vse potrebno.