Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Komplet prve pomoči

Starostna skupina: mlajši MČ

Vsebinski sklop: Prva pomoč

Čas trajanja sestanka: 45 minut

Avtor sestanka: Rod Močvirski tulipani

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

  1. komplet prve pomoči

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

/

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Ne.

Uvodna motivacija

Vsak član ima 5-10 minut časa (določite čas), da doma poišče čim več predmetov, ki bi po njegovem mnenju spadale v komplet/škatlo prve pomoči. Za pomoč lahko prosijo starše, brate, sestre. Vse, kar je član nabral prinese pred računalnik/telefon.

Jedro vodovega sestanka

Vodnik članom razloži, kaj je prva pomoč, zakaj, kako in kdaj jo nudimo. Potem predstavi, kaj vse vsebuje paket prve pomoči: pokaže predmet in razloži, kako ga uporabljamo, čemu je namenjen.

Vsebina kompleta PP v skladu s Pravilnikom o kompletu za prvo pomoč, ki spada v obvezno opremo motornih vozil:

Vsak član pokaže, kaj je našel v stanovanju. Če ima kaj, česar vodnik ni pokazal, se pogovorite, kako je to uporabno. Če je prinesel kaj, kar ne spada v komplet prve pomoči, naj razloži, zakaj se mu je predmet zdel uporaben.

Ko se člani spoznajo s predmeti iz kompleta PP, se igrajte pantomimo / risanje / opisovanje predmetov, ki sodijo v komplet PP. Vodnik poskrbi, da na vrsto pride vsak član vsaj 1x.

Zaključek

Na koncu vodnik še enkrat ponovi vse dele kompleta PP ali pa to naredi eden od članov.

Opombe