Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Kroki/skica terena

Starostna skupina: mlajši GG

Vsebinski sklop: Orientacija

Čas trajanja sestanka: 60 minut

Avtor sestanka: Rod Bičkova skala

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

  1. Narisane objekte s točnimi merami, ovrednotene po pomembnosti.
  2. Narisano zastavljeno skico za preverjanje na koncu sestanka (opcijsko).

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

  1. list papirja,
  2. pisala,
  3. ravnilo,
  4. šestilo,
  5. kalkulator.

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

  1. Risar skic 1 – ve kaj je skica in katere elemente vsebuje,
  2. Risar skic 2 – pozna različna merila.

Uvodna motivacija

Na začetku sestanka je fino ponoviti pretvarjanje dolžin v dano merilo in spomniti člane kako obrniti geotrikotnik pri merjenju kotov na skici. Izbirno lahko vsi skupaj naredite en objekt, kot nekakšen demo, da presodite, če imajo člani še kje drugje težave pri procesu risanja skice.

Jedro vodovega sestanka

Vsak član dobi nalogo, da nariše svojo skico terena. Olajšava je, da imajo vse podatke o terenu že zbrane in razvrščene po vrstnem redu pomembnosti (za risanje) – to vsebuje podane oblike in dimenzije posameznih objektov ter azimute od stojišča proti podanim točkam. Tako tudi tisti, ki se običajno javijo, da bodo merili, izkusijo risanje skice. Čas za risanje naj določi vodnik po svoji presoji (glede na znanje članov in število objektov, ki jih morajo narisati).

Slika 1: Primer prikaza nekaj objektov s podatki

Zaključek

Na koncu naj vsak član pokaže svojo skico in skupaj preverite, kako jim je šlo (najlažje je, če ima vodnik pravilno skico narisano že pri sebi).

Opombe

Naloga zna biti prezahtevna za člane, ki še nikoli niso narisali neke malo bolj temeljite in zahtevne skice.

Podatke o objektih je fino imeti na računalniku, da lahko člani gledajo prek deljenega zaslona, ne prek kamere.