Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Morsejeva abeceda

Starostna skupina: starejši GG

Vsebinski sklop: Signalizacija

Čas trajanja sestanka: 45 minut

Avtor sestanka: Rod Beli bober

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

  1. morse tabela,
  2. telefon ali svetilka,
  3. zvezek in pisalo.

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

  1. morse tabela (vodnik lahko delijo zaslon, da ni treba printati tabele),
  2. telefon ali svetilka,
  3. zvezek in pisalo.

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Ne.

Uvodna motivacija

Zakaj je morse lahko uporaben? Lahko začnete s skupnim ogledom naslednjega posnetka: https://www.youtube.com/watch?v=8zfNfilNOIE

Kako bodo člani oddajali znake ob koncu sestanka: https://www.youtube.com/watch?v=YPsgEdmlUf0 (hec hec, si pa lahko vseeno zastavite visoke cilje ☺)

Vodnik na kratko predstavi Morsejevo abecedo, kako se jo sprejema/oddaja, kje se jo danes še vedno uporablja in kje se bodo z njo srečevali člani. Predstavi tudi kako se uporablja spodnjo tabelo. Ta bo v pomoč članom skozi celoten sestanek.  Oddajanje znakov je lahko govorno, z lučko na telefonu ali s ploski.

Uporabni linki za vodnika:

  1. https://sl.wikipedia.org/wiki/Morsejeva_abeceda
  2. http://www.learnmorsecode.com/

Kako se uporablja zgornjo tabelo:

Začneš na STARTu in slediš znakom. Vsakič, ko slišiš piko (.) se premakneš dol in v levo. Ko slišiš črto (-) se premakneš dol in v desno. Tako lahko določimo katero črko prikazuje določeno zaporedje črt in pik.

Jedro vodovega sestanka

Če člani niso vešči uporabe morsejeve abecede lahko začnete z ugotavljanjem naključnih znakov. Vodnik odda naključne znake, člani pa s pomočjo tabele ugotavljajo oddane črke. Člani, ki tabele ne potrebujejo naj rešujejo brez nje.

Ko člani dojamejo zadevo oz. za člane s predznanjem: Vsak član si izmisli besedo dolgo 5-10 znakov(je ne pove drugim)  in si jo zapiše v zvezek z morse znaki. To s pomočjo svetilke/glasovno odda drugim članom. Naj bodo črke nazorno ločene med sabo z dolgo pavzo. Kdor pravilno ugotovi besedo dobi točko. Zmaga član z največ točkami.

Nadaljujete s podobno nalogo, ampak si tokrat vsak član izmisli svojo poved ter jo odda. Vsaka napaka je minus točka.

Če imajo člani željo, lahko po sestanku prevedejo stran iz svoje najljubše knjige v morse ter sliko pošljejo vodniku na mail (https://www.taborniki.si/morsejeva-abeceda/).

Zaključek

Težavnost prilagajajte predznanju članov.

Opombe

Zelo uporabna aplikacija za učenje morse, za android in iOS: MorseMania. Stopnjevalno učenje skozi različne nivoje, super tako za začetnike kot tudi ostale. Ima tudi opcijo ‘Explore’, super za ponavljanje.