Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

OO, ZTS, WOSM

Starostna skupina: mlajši GG

Vsebinski sklop: Taborništvo

Čas trajanja sestanka: 45 minut

Avtor sestanka: Rod Močvirski tulipani

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

  1. PPT predstavitev – kviz,
  2. rešitve kviza (nahajajo se v PPT).

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

  1. napravo za priklop preko videokonferenčnega sistema,
  2. list papirja za pisanje odgovorov.

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Ne.

Uvodna motivacija

Vodnik zastavi vprašanja, člani pa si na list papirja zapišejo odgovore:

Koliko tabornikov misliš, da je v Ljubljani?

Koliko tabornikov misliš, da je v Sloveniji?

Koliko tabornikov misliš, da je na svetu?

Jedro vodovega sestanka

Skozi PPT vodnik skupaj s svojimi otroki reši kviz na temo OO, ZTS, WOSM. Preko kviza, ki ga lahko vodnik zastavi tekmovalno, otroci spoznajo nekaj osnovnih dejstev o omenjenih organizacijah.

Dobro je, da si vodnik pred izvedbo srečanja prebere dodatno gradivo (glej opombe – spodaj) in rešitve kviza.

Vodnik na zaslonu deli powerpoint predstavitev – kviz, v kateri so vprašanja in kasneje tudi odgovori na vprašanja. Vodnik predstavi vprašanje in možne odgovore (princip a, b, c, d). Otroci na list papirja poleg zaporedne številke vprašanja zapišejo odgovor (s črko) in eden izmed otok poda odgovor. Zaželeno (in v kolikor ve) vodnik poleg pravilnega odgovora pove nekaj dejstev, zanimivosti, ki se navezujejo na vprašanje in odgovor. Vodnik ali člani si beležijo pravilnost odgovorov, da na koncu lahko preštejejo, koliko točk je kdo dosegel – če izvedeš spoznavanje vsebine kot tekmovanje.

Zaključek

S člani preverimo, kakšni so bili njihovi odgovori na uvodna tri vprašanja – kdo se je s številkami najbolj približal in kdo najbolj »usekal mimo«.

V kolikor je kviz tekmovalne narave, vodnik razglasi zmagovalca.

Člane povabimo k vprašanjem in komentarjem na vsebino sestanka. Vodnik naj vključi kakšno zabavno prigodo iz njegovih območnih/državnih/svetovnih taborniških dogodivščin.

Opombe

Dodatno gradivo: