Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Opis poti

Starostna skupina: mlajši MČ

Vsebinski sklop: Orientacija

Čas trajanja sestanka: 60 minut

Avtor sestanka: Rod Črnega mrava

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

 1. papir,
 2. pisalo,
 3. trdna podlaga,
 4. računalnik,
 5. oblačila in obutev za ven.

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

 1. papir,
 2. pisalo,
 3. trdna podlaga,
 4. opis poti (ki ga priskrbi vodnik),
 5. računalnik,
 6. oblačila in obutev za ven,
 7. starši (za spremstvo:))

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Ne.

Uvodna motivacija

Ker gre za aktivnost, ki jo otroci opravljajo zunaj (ob spremstvu staršev ali starejših bratov/sester), je struktura sestanka nekoliko drugačna od običajne.

POVZETEK:

 • Vodnik pripravi kratek opis poti v okolici taborniške sobe oz. v taborniškem okolišu in ga pošlje članom.
 • Na poti člani dobijo naloge na posameznih točkah.
 • Opis in naloge so odvisni od okoliša, kjer rod deluje.
 • Naloge na točkah naj bodo povezane z okolico.
 • Lahko v stilu scavenger hunt-a, opravljenost nalog lahko dokažejo s fotografijami.
 • Vsak član naj se na pot odpravi sam (ali z družinskimi člani).
 • Za opravljanje poti dobijo en teden, naslednjič na srečanju predstavijo ostalim, kako jim je šlo in katere naloge so opravili.
 • Pot (skupaj z opravljanjem nalog) naj traja približno eno uro.

Jedro vodovega sestanka

NAVODILA ZA VODNIKA

Kako pripraviti opis poti?

Najlaže tako, da si zbereš začetno točko (npr. taborniško sobico) in ciljno točko (npr. taborniško sobico) in med njima poiščeš pot, ki tebi vzame okrog 30 minut. Na poti določiš nekaj točk, kjer naj bi člani opravili naloge. Naloge zastaviš tako, da čim bolje izkoristiš okolico (npr. če pot teče skozi park z drevesi, je najbolj smiselno, da tam dobijo nalogo, povezano z drevesi).

Članom na srečanju predhodno poveš, da bodo dobili opis poti, ki jo morajo prehoditi in katere pripomočke bodo za pot potrebovali. Opis poti pošlješ članom (po pošti, na mail njihovim staršem …). Člani naj se na pot odpravijo s starši ali starejšimi brati/sestrami, pot pa naj prehodijo pred naslednjim vodovim srečanjem. Na naslednjem vodovem srečanju naj člani poročajo o poti, ki so jo prehodili in nalogah, ki so jih opravili. Če je možno, naj na poti posnamejo kako fotografijo.

IDEJE za naloge (št. nalog in katere naloge bodo v opisu, je odvisno od izbire vodnika in lokacije, kjer poteka proga):

 • Identificiraj nekaj vrst dreves na poti.
 • Štetje različnih stvari na poti (npr. št. prehodov za pešce, ki jih prečkajo, št. nadstropij neke zgradbe  ipd.).
 • Fotografiranje različnih stvari na poti (npr. fotografiraj vse pse, ki jih srečaš).
 • S pomočjo sonca ugotovi, v katero smer te vodi pot (npr. proti zahodu).
 • Na poti najdi AED (v kolikor člani še ne vedo, kaj to je, predlagam, da dobijo nalogo, naj  poizvejo o tem).
 • Vodnik na poti izmeri neko razdaljo, člani pa na poti (s pomočjo korakov) poskušajo oceniti to razdaljo.
 • Člani po opisu najdejo neko lokacijo, nato pa morajo sami razložiti, kaj se na tej lokaciji nahaja.
 • Vmes so lahko tudi kake bolj umetniške naloge (npr. nariši nekaj, napiši pesmico ipd.) -> odvisno od lokacije in želja vodnika.
 • Na poti naredi 5 počepov (ali kaj podobnega športnega).

Zaključek

Člani na naslednjem vodovem srečanju predstavijo, kako jim je šlo na poti, katere naloge so opravili, pokažejo fotografije ali druge izdelke, ki so morda nastali na poti.

Opombe

Izvedba je tu v veliki meri odvisna od sledečih dejavnikov:

 • Okolice, v kateri deluje rod in oddaljenosti članov in vodnika od neke skupne točke (npr. taborniške sobe).
 • Vodnikovih idej -> ker gre za aktivnost v lokalnem okolju, je tu večji del na vodniku, ki mora razmisliti, kam bo umestil posamezne aktivnosti in katere aktivnosti so za dotično lokacijo primerne.
 • Vremena.
 • Dejavnost lahko po želji nadgradiš (npr. uporabiš fotolov, pri kakšni lokaciji uporabiš QR kodo, člane in njihove starše do neke točke vodiš s pomočjo uganke, itn.).
 • Na naslednjem vodovem srečanju pri članih pogovor naveži opravljeno dejavnost (so bili uspešni in zakaj, kaj so opazili, da so ključne točke pri opisu poti, lahko tudi za vodnika ali ostale člane pripravijo svoj opis poti).