Primerna oblačila za vsak letni čas

Starostna skupina: mlajši MČ

Vsebinski sklop: Prva pomoč

Čas trajanja sestanka: 30 minut

Avtor sestanka: Rašiški rod

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

  1. Vprašanja za igro in igralno polje.

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

Otroci ne potrebujejo ničesar.

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Ne.

Uvodna motivacija

Kot uvod lahko vodnik izvede kratek pogovor, kako so oblečeni v določenem letnem času, ali se prilagajajo letnem času, temperaturi ipd. in zakaj.

Jedro vodovega sestanka

Igra je zelo podobna igri Activity. V prilogi je izdelano igralno polje, ki ga lahko delite na zaslon, vsaka skupina pa si lahko izbere nalepko, ki bo predstavljala njihovo ekipo in njihov položaj na polju. Na začetku člane razdelite v štiri skupine, vsaka skupina predstavlja en letni čas, te skupine pa med sabo tekmujejo, za naslov najboljšega letnega časa. Vodnik ima posebej pripravljen list z vprašanji, ki ga lahko najde v prilogi (poleg vprašanj so primeri odgvorov, vodnik lahko sam presodi če se mu odgovor zdi pravilen). Za vsako vprašanje vsako skupino zastopa en član. Igro začnejo vsak na svojem štartu (šivanka), začne pa pomlad. Ko je na vrsti pomlad, vodnik prebere vprašanje iz sklopa pomlad, na katerega odgovarja po en član iz vsake ekipe. Na to vprašanje odgovarjajo z dvigom rok (če hočeš dvignit roko vstaneš in se 3 x zavrtiš na mestu in potem klikneš raise hand) in odgovori tisti, ki je prvi dvignil roko oziroma če gre za nalogo tisti, ki jo je prvi opravil. Za eno poljo naprej se premakne tista skupina iz katere prihaja zmagovalec. In potem si vprašanje izbere poletje, jesen … Zmagovalec je tisti, ki prvi pride do cilja (gumbka). Vsem želimo veliko užitka ob igranju. 🙂

Zaključek

Razglasitev zmagovalca.

Opombe