Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Rodovi v območju

Starostna skupina: starejši GG

Vsebinski sklop: Taborništvo

Čas trajanja sestanka: 60 minut

Avtor sestanka: Rod Bičkova skala

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

  1. Vodnik predhodno pripravi predstavitev svojega rodu po priloženem zgledu.

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

  1. Računalnik (bo veliko lažje, kot če so na telefonih).

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Ne.

Uvodna motivacija

Namen srečanja je, da člani spoznajo rodove svojega območja, v našem primeru MZT-ja.

Jedro vodovega sestanka

Vodnik predhodno zbere podatke za predstavitev svojega rodu. Kot vzorec lahko vodnik pogleda rešeno tabelo za RBS.

Število lastnosti je lahko veliko. Če vodnik želi več kreativnosti od svojih članov, naj bodo lastnosti bolj odprtega tipa – naj nimajo le enega pravega odgovora.

Vsak član prejme svojo kopijo praznega obrazca lastnosti za vse rodove. Po želji lahko obrazec prilagodite/spremenite. Najlažje narediti enega na »list« v Excel-u oz. Google preglednicah in ga nato podvajati do števila vseh rodov in nato liste poimenovati.

To je odlična priložnost, da s člani spoznate Google preglednice. Naložite prazen obrazec na svoj drive in člane povabite vanj. Pokažite jim (ali preko screen-share-a ali preko govora), kako se preglednice ureja in kako si lahko prenesejo svojo prazno kopijo.

Vodnik vsakemu članu dodeli enega izmed MZT rodov. Člani imajo na voljo (recimo) 15 minut, da na podlagi brskanja po spletu poiščejo čim več značilnosti rodu po zgledu predstavitve vodnika in jih zapišejo v svojo preglednico. Na ta način se naučijo iskanja podatkov in dobro spoznajo enega izmed MZT rodov.

Nato vodnik oznani, da imajo člani na voljo še nekaj minut, da poiščejo osnovne informacije še za ostale rodove MZT. Po pretečenem času ima vsak član natančno predstavitev svojega določenega rodu in ohlapne informacije o ostalih rodovih.

Prične se igra ugibanja in raziskovanja. Vsak član pride enkrat na vrsto in takrat mu ostali navzoči po vrsti postavljajo vprašanja o njegovem rodu, na katera lahko odgovori le z DA ali NE. Primer: »Ali se rod imenuje po živali?« ali »Ali rod organizira kakšno taborniško tekmovanje za ostale tabornike?«. Ko pride član na vrsto za postavljanje vprašanja, lahko namesto vprašanja ugiba rod. Kdor prvi pravilno ugane rod, dobi točko (če želite tekmovati). Ko je rod uganjen, ta, ki je na vprašanja odgovarjal, naredi še kratek povzetek lastnosti rodu.

Ideja igre je, da člani ves čas aktivno iščejo informacije o rodovih in si jih zapisujejo v svojo razpredelnico. Če vprašani na odgovor ne zna odgovoriti, lahko to pove in mu ista oseba zastavi drugo vprašanje. Vprašanja naj se vsaj okvirno nanašajo na dogovorjene lastnosti, ki jih imajo člani v svojih razpredelnicah. Igra nagrajuje tiste, ki znajo iskati informacije, dobro poslušati odgovore in zastavljati pametna vprašanja.

Zaključek

Tekom sestanka bodo člani spoznali veliko informacij o rodovih svojega območja. Ne le spoznali, temveč jih sami aktivno iskali. Vsak bo najprej spoznal en rod ter se na njegovem primeru naučil iskanja informacij, nato pa bo preko igre spoznal še ostale rodove.

Opombe

Če bo igra hitro potekala (malo članov) ali pa, če imate daljši sestanek, lahko igrate več rund igre.

Če se bojite, da otroci nimajo dostopa do Excela ali nimajo Google računov, lahko naredite razpredelnico za vsakega izmed njih na svojem drive-u in jim podelite dostop.

O nekaterih rodovih najdemo več informacij na internetu, o drugih manj. Vodnik naj dodeli tiste rodove, o katerih je več informacij dostopnih.