Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Skica terena po nareku

Starostna skupina: mlajši GG

Vsebinski sklop: Topografija

Čas trajanja sestanka: 75 minut

Avtor sestanka: Rod Sivega volka

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

 1. Besedilo za skico (glej spodaj)
 2. Skico, ki jo je sam že prej narisal (priporočljivo)

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

 1. list papirja,
 2. svinčnik/tehnični svinčnik,
 3. geotrikotnik,
 4. šestilo,
 5. radirka,
 6. barvice,
 7. lahko tudi kalkulator.

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Risar skic 1 – narišejo skico terena in pretvarjajo razdalje podane s pomočjo merila.

Uvodna motivacija

Tukaj, pod »uvodno motivacijo« so zbrana predvsem navodila in priporočila za vodnika. Sestanek je precej tehnične narave, če želi zanj vodnik svoje člane motivirati, jim lahko pove, zakaj je npr. dobro znati narisati skico in opisovati teren (npr. če greš sosednjemu taboru krasti zastavo: lahko izvidnik nariše hitro skico, da lažje potem skujete načrt; ali pa v vsakdanjem življenju: ko ti nekdo po telefonu opisuje nek kraj, kjer te nekaj čaka, da si znaš to vse bolje predstavljati…).

NAVODILA in PRIPOROČILA

Vodnik preko nekega spletnega kanala zelo počasi bere navodila za risanje skice (po vsakem stavku/objektu za narisati se lahko tudi ustavi), člani pa po njih rišejo.

Sestanek je primeren za GGje, ki že imajo nekaj izkušenj z risanjem skice (oz. so se že pripravljali na risanje skice – od ene 7. razreda naprej (torej tudi 8. in 9. razred)). Dolžina sestanka je lahko daljša od 60min – zelo verjetno vam ne bo uspelo vsega narisati v eni uri, tako da lahko narišete le par objektiv ali pa podaljšate sestanek.

Znanja, ki jih naj člani imajo že osvojena, za uspešno izpeljavo sestanka:

 1. Smeri neba (vključno z razliko med npr. besedama severno in severneje).
 2. Razumevanje azimutov (kaj je to, kako se azimut nariše).
 3. Pretvarjanje merila.
 4. Kaj sploh je skica (oz. zemljevid).
 5. Geometrijsko znanje (risanje vzporednic, pravokotnic, kotov, diagonal, dolžin …).

Če katerega od znanj člani še nimajo, lahko vodnik kakšne objekte izpusti ali pa spremeni obliko podatka s pomočjo katerega člani ta objekt narišejo.

Ta sestanek NI primeren za člane, ki še nikoli niso risali skice ali se nanjo vsaj pripravljali. Če želite, da so nanj pripravljeni, lahko pred tem izvedete:

 1. sestanek kjer rišejo »zemljevid« nekega območja s prosto roko (kakor vejo in znajo (na ta sestanek na zraku se odpravijo posamezno ali pa uporabljajo google maps (3D),
 2. sestanek na katerem rišejo svojo sobo,
 3. (sestanek, na katerem jim razložite, kaj vse mora zemljevid/skica vsebovati in razložite, kaj je merilo in kako se pretvarja razdalje s pomočjo merila),
 4. sestanek na katerem rišejo smerokaz (samo točke, za katere vodnik pove azimut in razdaljo),
 5. šele na to pa lahko poskusite s tem sestankom skice po nareku.

 

Ker bodo člani informacije o legi objektov prejemali eno za drugo, se lahko zgodi, da kakšen objekt ne bo ležal tam, kjer bi moral glede na ostale objekte. Če tako kakšen objekt ne leži na pravem mestu (ga ni mogoče prav narisati), lahko član skico popravi ali pa prilagodi (predvsem naj se ne sekira :)). Na ta možen problem naj vodnik člane opozori.

 

Priporočljivo je, da pred sestankom vodnik sam poskusi narisati skico samo s spodnjimi navodili, da si bo lažje predstavljal, na kakšne morebitne probleme lahko naletijo člani… Je pa čisto na dnu dokumenta tudi skenirana skica, po kateri je bilo napisano besedilo.

Jedro vodovega sestanka

Vodnik zelo počasi bere spodnje besedilo (glej pod »Zaključek (opis)«), člani pa po nareku rišejo.

Zaključek

BESEDILO ZA RISANJE SKICE:

Iz stojišča rišemo skico terena v polmeru 30m od našega stojišča, v merilu 1:300.

REKA:

Točno iz severa proti nam teče reka, ki 12 m stran od stojišča zavije rahlo prosti vzhodu, tako da jo ob pogledu proti vzhodu vidimo 7m stran (gledamo sredino reke). Ko prečka azimut smer jugo-vzhod se spet obrne točno prosti jugu in v tej smeri teče do roba skice. Reka pa je po vsej dolžini široka 4,5m.

PRVA HIŠA:

Točno v smeri severovzhoda leži 15m stran od nas najbližji kot Prve hiše. Ta hiša je pravokotne oblike, daljša stranica poteka točno v smeri vzhod-zahod in je dolga 10.5 m, krajša stranica pa meri 6m.

GOZD:

Sverneje od Prve hiše je gozd, katerega gozdna meja je na zahodu mejena z reko, na jugu s Prvo hišo, na severu in vzhodu pa že sega izven risanega območja.

CESTA:

Vzhodneje od Prve hiše poteka 3 m široka cesta, ki je usmerjena točno v smeri sever-jug, ves čas je ravna. Če gremo od Prve hiše po njej proti jugu, pridemo na križišče, ki leži jugovzhodno od stojišča in je od stojišča oddaljeno 28.5 m (središče tega križišča).

Tam se namreč cesta, ki smo jo ravnokar narisali priključi na glavno cesto, ki je prav tako široka le 3m, le da ta glavna cesta poteka v smeri vzhod-zahod. Če se po nje od križišča odpravimo proti zahodu, se po točno 9 m hoje pojavimo na sredini mosta, ki prečka našo reko. Od mosta nadaljujemo s hojo v prosti vzhodu in po 27 m hoje naprej od mosta, ta cesta zavije pravokotno in sicer proti severu. Od tega ovinka gre cesta proti severu 24 daleč, tam pa že naleti na naslednji ovinek, kjer spet zavije proti vzhodu in se vije tja dokler ne pride ven iz skice. Na zadnjem ovinku je izvoz, ki pripelje na parkirišče severovzhodno od ovinka.

DRUGA HIŠA:

Ob tem parkirišču se nahaja druga hiša. Je pravokotne oblike, njeno središče (presečišče diagonal ob pogledu nanjo iz ptičje perspektive) leži pod azimutom 315° in je 21 m stran od stojišča. Ta hiša ima daljšo stranico, ki je usmerjena v smeri jugozahod-severovzhod (ravno pravokotna na laser, ki bi ga iz stojišča usmerili proti središču te druge hiše (proti azimutu 315°)) in je dolga 18 m . Krajša stranica pa je dolga 6 m.

Vzporedno z robom Druge hiše (robom, ki je najbližje stojišču), poteka parkirišče, ki je istih dimenzij kot druga hiša (široko 18m v smeri JZ-SV in dolgo 6m v smeri SZ-JV). Parkirišče ima izvoz na glavno cesto, na katero se priključi na njenem severzahodnem ovinku (ovinek leži jugozahodno od parkirišča in je skoraj čisto ob parkirišču).

VEGETACIJA:

Ob cesti, ki leži vzhodneje od reke in poteka v smeri sever-jug, je drevored. Drevesa so posajena na obeh straneh te ceste in drevored sega od Prve hiše pa vse do križišča, ko se ta cesta priključi na glavno cesto.

Povsod drugje, kjer ni nobenih objektov je trava oz. travnate površine.

Raste pa na območju naše skice tudi nekaj dreves:

 • prvo drevo: azimut 184° in razdalja 26.1 m
 • drugo drevo: azimut 199° in razdalja 13.5 m
 • tretje drevo: azimut: 257° in razdalja 24.3 m

RELIEF:

Nagib terena je severneje od stojišča 11.1%

 • 11.1% = 1/9 – relief se za 1 m višin spusti na vsakih 9 metrov dolžine (seveda zvezno)
 • Severneje od stojišča = severneje od vzporednika, ki poteka skozi stojišče.
 • Teren je nagnjen tako, da reka teče od severa proti jugu.

Južneje od stojišča pa se nagib poveča in 22.2% (22.2% = 2/9)

 

In ko je vse zgoraj napisano, je skica končana. Člani naj ne pozabijo narediti še ogrodja (naslov, sever, datum, legenda …).

Opombe

So napisane pod navodilom za vodnika v “uvodni motivaciji”.