Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Temeljni postopki oživljanja + avtomatski eksterni defibrilator

Starostna skupina: mlajši GG

Vsebinski sklop: Prva pomoč

Čas trajanja sestanka: 60 minut

Avtor sestanka: Rod Bičkova skala

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

  1. Spodnje besedilo.

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

  1. Pisalo in papir.

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Predvidoma bi bilo to zajeto v veščini Medicinec za starejše GG, vsebina sestanka pa se ne ujema z veščinama Bolničar 1 ali 2.

Uvodna motivacija

Vodnik na začetku članom pove kakšna je tema sestanka in jih vpraša, zakaj se jim zdi pomembno, da se učimo o prvi pomoči (specifično o TPO, temeljnih postopkih oživljanja). Poskušajo čim bolj samostojno odgovoriti, vodnik pa njihove besede še povzame in dopolni.

Zakaj: Vsi smo odgovorni, da pomagamo človeku, ki to potrebuje, pri tabornikih smo še malo bolj izpostavljeni nesrečam, tabornik je pripravljen pomagati, tako lahko rešimo življenje.

Jedro vodovega sestanka

Vodnik deli zaslon in skupaj si pogledajo video Car oživlja (https://www.youtube.com/watch?v=cg6CTCRluyw). Člani imajo nalogo, da vmes izpišejo vse korake TPO, ki jih prepoznajo. Po videu vodnik izmenično kliče člane in vsak mora povedati en korak TPO. Če se zmoti ali ne ve, mu pomagajo ostali. To lahko počnete toliko časa, dokler ne povedo vseh ustreznih korakov TPO (lahko več krogov, odvisno kako dobro jim že gre). Koraki so: brez panike, odzivnost, dihalna pot, preverimo dihanje, pokličemo 112, priskrbimo AED, oživljamo (kako pravilno nastavimo roke, pritiski, ritem). Omenite še umetno dihanje – to pripomore, a ni potrebno, da ga delamo, če se ne počutimo udobno (osebe ne poznamo, je umazana ipd.), če ga delamo, je razmerje 30:2.

 

Nato nekaj časa posvetite AED-ju. Vodnik deli zaslon s sliko in člane vpraša, kaj slika prikazuje. Ko ugotovijo si pogledate video o uporabi: https://www.youtube.com/watch?v=K8Cs4-X_QZY – del o uporabi defibrilatorja je od 0.58 do 1.55. Nalogo imajo, da pozorno spremljajo in si poskušajo zapomniti čim več. Vodnik nato prebere besedilo, kjer manjkajo določene besede, člani pa jih morajo dopolniti.

 

Besedilo: _____________ (avtomatski) eksterni defibrilator je pripomoček za _________ (oživljanje), ki deluje tako, da po nezavestni osebi spusti ___________ (elektrošok). Najdemo ga v nekaterih javnih stavbah v za to namenjeni omarici. Stavbo, kjer se nahaja prepoznamo po znaku, ki predstavlja srce na _____________ (zeleni) podlagi. Na nezavestno osebo nalepimo dve ­­________ (elektrodi), naprava pa nato izmeri srčni utrip osebe in presodi, ali je potreben električni šok. Da se električni šok sproži pritisnemo na velik ________ (gumb), pri tem pa je zelo pomembno, da se nihče ne _______ (dotika) osebe. Po tem ko je šok sprožen, nadaljujemo z ____________ (oživljanjem).

Zaključek

Za konec člani znanje utrdijo s Kahoot kvizom. En primer: https://create.kahoot.it/details/be0501eb-d9c8-4fdc-b100-318de439d102

Opombe

Člani se Kahoot kvizu pridružijo tako, da obiščejo spletno stran kahoot.it in tja vpišejo kodo kviza. Pri reševanju bodo na svojem ekranu videli le barvo odgovorov, zato je potrebno, da vodnik deli zaslon ali pa naglas prebere vprašanja in odgovore.