Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Topografski znaki 2

Starostna skupina: mlajši GG

Vsebinski sklop: Topografija

Čas trajanja sestanka: 60 minut

Avtor sestanka: Rašiški rod

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

  1. računalnik,
  2. kamera,
  3. topografska karta.

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

  1. računalnik,
  2. papir in pisalo.

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Ne.

Uvodna motivacija

Vodnik člane pozdravi in jih vpraša o njihovem dnevu.

Vsak člani si izbere en topografski znak, ki ga ostalim pokaže s pantomimo.

Jedro vodovega sestanka

Vodnik s člani ponovi osnove topografskih znakov (ki naj bi jih že poznali). Pošlje jim topografsko karto oz. jim jo pokaže na ekranu. Člani nato 10 minut na karti iščejo topografske znake (njihov cilj je najti čim več različnih topo. znakov, ki jih znajo poimenovati).

Ko končajo, skupaj preverijo koliko znakov so našli in kje (v katerih kvadrantih).

Vodnik predlagan seznam besed vnese v Skribbl, po želji lahko doda tudi druge besede.

Glede na dodeljeno besedo eden od članov nariše topografski znak, ostali ugibajo kaj je narisal.

Zaključek

Vodnik članom postavi izziv, da se do naslednjega sestanka slikajo s tremi predmeti, ki jih znajo narisati s topografskimi znaki (npr. zraven kozolca, ob žičnati ograji, pri vodnjaku itd.).

Opombe

Pomoč pri pripravi na sestanek (mlajši GGji naj bi poznali znake v beli barvi): www.taborniki.si/topografski-znaki/

Vodnik izbere ime in avatarja (neobvezno). Klikne Create private room, tu ima možnost izbire št. ‘’rund’’ ter določi čas za risanje; jezik ni pomemben (saj bomo uporabili lasten seznam besed). Spodaj priloženi seznam besed prilepi v Custom Words in odkljuka polje Custom Words Exclusively. Pod nastavitvami ima link (zraven je tipka copy), ki ga pošlje članom. Ko se vsi pridružijo v lobby, začne z igro.

Besedilo za Skribbl.io:

zgradba, cerkev z enim zvonikom, cerkev z dvema ali več zvoniki, kapela, grad, pokopališče, spomenik, versko znamenje, kozolec, daljnovod, žaga, rudnik, razgledni stolp, enotirna železniška proga, dvotirna železniška proga, avtocesta, utrjena cesta, kolovoz, pešpot, most, železniška postaja, brv, letališče, letališka steza, osnovna plastnica, vrtača, pomol, svetilnik, sidrišče za velike ladje, izobata, trigonometrična točka z nadmorsko višino, gozd, park, sadovnjak, prehodno močvirje, poudarjena plastnica, kota, naravni odsek, podzemna jama z vodo, podzemna jama brez vode, kup kamenja, reka s širino nad 10 m, reka ali potok ožja od 5 m, mlin, otok, jezero, brod za prevoz vozil, močnejši izvir, šibkejši izvir, zajetje večje zmogljivosti, vodnjak, vodni bazen, zbiralnik vode, državna meja, žična ograja, zidana ali kamnita ograja.