Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Topografski znaki

Starostna skupina: starejši MČ

Vsebinski sklop: Topografija

Čas trajanja sestanka: 90 minut

Avtor sestanka: Rod Močvirski tulipani

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

PRVI SESTANEK:

 1. PPT predstavitev – topografski znaki (priloga),
 2. zgodbica (priloga).

DRUGI SESTANEK:

 1. fotografije, ki so jih čez teden poslali člani,
 2. spomin (priloga),
 3. kviz (priloga).

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

DRUGI SESTANEK:

 1. fotografije, ki so jih čez teden posneli,
 2. pisalo (črn flomaster, da se bolje vidi),
 3. list papirja.

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Ne.

Uvodna motivacija

PRVI SESTANEK:

Vodnik zastavi vprašanje: Ali je že kdo slišal za besedo topografija? Kaj pa “topografski znaki”? Kaj bi to lahko bilo?

Člani: Podajo naj asociacije, ideje, predloge…

1) Topografija je predvsem geografski pojem, ki se nanaša na opisovanje in preučevanje Zemljinih površinskih značilnosti.

2) Topografski znaki so simboli, ki označujejo terenske značilnosti. Znake ločujemo na nekaj glavnih področij:

 • naselja in objekti, ki označujejo stavbe in ostala poslopja,
 • promet, s temi simboli označujemo vse komunikacije, kot so poti, ceste, železnice in letališča,
 • relief, med katerega spadajo plastnice in naravni pojavi,
 • vodovja, to so simboli rek in z njimi povezanimi vodnimi objekti,
 • rastlinje, kamor spadajo gozdovi, travniki in ostala vegetacija.

DRUGI SESTANEK:

Vsak član predstavi fotografije, ki jih je posnel v tednu pred sestankom. Kaj je fotografiral? Drugi člani ugibajo, kateri topografski znak spada k fotografiji. Znak narišejo na list papirja in ga približajo pred kamero. Lahko priredite tekmovanje.

Jedro vodovega sestanka

PRVI SESTANEK:

SPOZNAJ TOPOGRAFSKE ZNAKE

Vodnik deli zaslon (share screen) in s pomočjo powerpointa pokaže nekaj topografskih znakov. Člani naj najprej ugibajo, kaj bi lahko narisani simbol predstavljal, potem pa naj vodnik poda pravilni odgovor. Spoznajte topografske znake, ki so (v nadaljevanju sestanka) vključeni v zgodbico.

Vodnik na deljenem zaslonu odpre white board (lahko v programu Paint/Slikar). Nato nanj riše različne topografske znake, ki so jih člani spoznali s pomočjo powerpointa, člani pa ugibajo.

PREBERI ZGODBICO

Vodnik na zaslonu prikaže predhodno natipkano zgodbico, v kateri so nekatere besede nadomeščene s topografskimi znaki. Vsak član na glas prebere nekaj povedi.

Če člani pokažejo zanimanje, lahko vsak pripravi še nekaj povedi, ki si jih izmisli sam. Vključujejo naj topografske znake.

DRUGI SESTNEK:

PONOVIMO TOPOGRAFSKE ZNAKE – SPOMIN

Sestanek nadaljujemo s spominom, ki ga predhodno odpremo v Wordu. V Wordu so pomešane slike topografskih znakov in pa besede, ki predstavljajo topografski znak in te tvorijo  »kartice« (kot pri spominu). Le te so prekrite z belim kvadratkom. Na karticah, prekritih z belimi kvadratki, so napisane črke in številke. Črke predstavljajo slike topografskih znakov, številke pa besede, ki predstavljajo topografski znak.

Vodnik deli svoj zaslon na katerem člani vidijo spomin.

Člani povejo črko in številko, vodnik odmakne bel kvadratek, da razkrije kaj se skriva pod njim. Člani poskušajo poiskati pare.

Zaključek

PRVI SESTANEK:

Članom zastavimo izziv, da si izberejo tri terenske značilnosti, ki jih vidijo na sprehodu, za katere poznajo  topografski znak in jih fotografirajo. Fotografije lahko že med sprehodom pošljejo vodniku.

DRUGI SESTANEK:

Za konec vodnik odpre kviz. Člani izbirajo med A B C D odgovori in si jih pišejo na list papirja. Na koncu rezultate skupaj preverite.

Opombe

Sestanek se lahko izvede v dveh delih po 45 min ali naenkrat v 90 min.

Za prvo spoznavanje topografskih znakov si jih izberite le nekaj. Izberite take, ki si jih bodo verjetno zapomnili. Na vsakem vodovem srečanju lahko kakšnega dodate.

Zgodbica, spomin, kviz in PowerPoint se nahajajo v prilogi, lahko pa jih po potrebi spremenite glede na znanje vaših članov.