Winklerjev abeceda (semafor)

Starostna skupina: starejši GG

Vsebinski sklop: Signalizacija

Čas trajanja sestanka: 30 minut

Avtor sestanka: Rod Podkovani krap

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

  1. telefon/računalnik za videoklic s člani,
  2. kamera za snemanje videa,
  3. zastavice za signalizacijo.

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

  1. telefon/računalnik za videoklic z vodnikom,
  2. list papirja in pisalo,
  3. predvajalnik videa (telefon/računalnik),
  4. dve palici, kos belega in rdečega blaga, šivanka in nit.

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Aktivnost na sestanku je lahko tudi del opravljanja veščine Signalist. Z aktivnim sodelovanjem ima lahko priznano osvojeno znanje in opravljeno dejavnost :

  1. poznam Morsejevo abecedo in znake semaforja (Winklerjeva abeceda),
  2. razumem njun izvor ter razloge za nastanek in opravljeno dejavnost,
  3. član izdela signalne zastavice.

Uvodna motivacija

Vsem članom vodnik nekaj dni pred sestankom pošlje navodila preko sms-a/maila.

Hej člani!

Na naslednjem sestanku se bomo preizkusili v naših spretnostih komuniciranja na »daljavo«, seveda na taborniški način. Do sestanka si prosim izdelajte svoje zastavice za signaliziranje. Kako to narediš ti pošiljam v priponki. Poleg navodil za izdelavo zastavic ti pošiljam še Winklerjevo abecedo, da bo komunikacija med nami lažje potekala. Več pa izveste na sestanku! 😉

 

Navodila za izdelavo zastavic

V današnjem podvigu si izdelaj svoji signalni zastavici! Iz ene barve blaga izreži kvadrat v velikosti 30cm x 30cm. Izrezan kvadrat po diagonali prereži na polovico tako, da dobiš dva enaka trikotnika. Enako naredi tudi z blagom druge barve tako, da imaš na koncu štiri enako velike trikotnike, v dveh barvah. Izreži še štiri daljše trakove, s katerimi boš zastavici privezal na palici. Združi in zašij skupaj dva trikotnika različnih barv, tako da dobiš kvadrat v dveh. Enako ponovi z drugima trikotnikoma. Vzemi en izrezan trak blaga in ga prišij na kot kvadrata tako, da bo sredina traka prišita na kot, dva konca traku pa bosta prosta. Prišij še drugi trak na sosednji kot kvadrata. Tretji in četrti trak na enak način prišij na drugi kvadrat iz blaga. S trakovi zaveži kvadrat na palico in signalna zastavica je narejena. Končni izdelek naj bi izgledal nekako takole.

Jedro vodovega sestanka

Srečanje izvedeš preko videokonferenčnega klica.

V sklopu začetka sestanka s člani ponovite koliko že znajo. V primeru, da je znanje skopo predaš nekaj nastvetov, kako si lažje zapomnit posamezno črko iz Winklerjeve abecede. V pomoč ti naj bo priročnik “V naravo”. Tekom nadaljevanja sestanka, imajo člani lahko pri sebi “plonk linstek” Winklerjeve abecede. Če vodnik presodi, da so člani vešči abecede, nadaljujejo aktivnost brez “plonk listka”.

Vodnik si izbere besede, ki jih bo uporabil v nadaljevanju sestanka. Beseda mora vsebovati toliko črk kot ima vod članov. Vsakemu članu v zasebno sporočilo pošlje dodeljeno črko. Člani med seboj ne vedo katera črka jim je dodeljena, razen za svojo. Ob danem znaku morajo vsi člani naenkrat preko video konference oddati dodeljeno črko z Winklerejevo abecedo, hkrati razbrati katere črko oddaja posamezen član in ugotoviti besedo, ki jo kot vod sestavljajo. Član, ki prvi ugotovi katero besedo z vodom sestavljajo prejme točko. Tisti, ki na sestanku prejme največ točk, zmaga. Priporočeno je, da vodnik glede na znanje članov prilagodi komplekstnost besed.

Zaključek

Članom na koncu sestanka predstaviš aplikacijo za vajo Winklerjeve abecede (Flag Semaphore key) . Članom glede na interes predstaviš izziv mobilnega dopisovanja z aplikacijo. Aplikacija deluje tako, da na telefonski tipkovnici zamenja normalno tipkovnico za podobo lutke z zastavicami. Tipkanje črk poteka z aplikacijo tako, da lutki premikaš roke z zastavicami in tako oblikuješ črke in sporočilo. Če so člani zainteresirani si zadajte cilj, da za neko časovno obdobje komunicerate samo z Winklerjevo abecedo.

Opombe

Druga možnost za nadgraditev aktivnosti – v vodu si razdelite verze rodove himne/vodove priljubljene pesmi. Vsak član se naj med oddajanjem verza posname, te videoposnetke pa kasneje združite v celoto.