Zdrav način življenja

Starostna skupina: starejši GG

Vsebinski sklop: Prva pomoč

Čas trajanja sestanka: 60 minut

Avtor sestanka: Rašiški rod

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

  1. Križanka
  2. Križanka – rešitve
  3. Kviz (www.tryinteract.com/share/quiz/5fb26cf16c6ad6001602a600)
  4. Iztočnice za pogovor
  5. Dnevnik
  6. Navodila za reševanje dnevnika

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

Otroci ne potrebujejo nobene potrebščine.

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Ne.

Uvodna motivacija

V uvodnem delu člani ali skupaj (kot npr. oddaja Vem) ali pa pošlješ povezavo vsakemu posebej in jo reši. Preko tega uganejo kaj bo tema sestanka.

Povezava do križanke: https://crosswordlabs.com/embed/zdrav-nacin-zivljenja

Križanko in rešitve je možno prenesti tudi s povezav, ki so naštete pri potrebščinah za vodnika.

Jedro vodovega sestanka

V glavnem delu vsak zase reši kviz, kjer pride do rezultata kako zdrav je njegov življenjski stil. Po rešenem kvizu lahko na področju različnih tematik (vodnik presodi katere oz. se odločijo skupaj) zdravega načina življenja razvijemo debato. Se pogovarjamo kako bi lahko izboljšali in ali sploh lahko izboljšamo.

Kviz: https://www.tryinteract.com/share/quiz/5fb26cf16c6ad6001602a600

Iztočnice za pogovor je možno prenesti tudi s povezave, ki je našteta pri potrebščinah za vodnika.

Zaključek

V zaključnem delu lahko pripravimo tablo na spletni strani Padlet, kjer lahko vsak član anonimno napiše vprašaje, ki ga zanima v zvezi z določeno temo. Npr. spolnost, droge, alkohol … Na vprašanje odgovori vodnik, ali član, ki ve odgovor, drugače odgovor skupaj poiščemo na spletu.

Predstavimo dnevnik, ki ga pošljemo članom in povemo navodila za izpolnjevanje dnevnika v tekočem tednu. Navodila reševanja in dnevnik so v prilogah. Člani do naslednjega sestanka beležijo v svoj dnevnik in nato na naslednjem sestanku predebatiramo kako je potekalo reševanje, je bilo smiselno, primerjamo med seboj …

Opombe