Vodniški tečaj MZT

19. avgusta 2017

Vsako leto konec avgusta se bodoči vodniki iz MZT in drugih območij odpravijo na vodniški tečaj. Modula za MČ in GG vodnike se odvijata na istem mestu ob (skoraj) istem času.

GG vodniški tečaj traja sedem dni (od 19. 8. do 26. 8.) in je namenjen tistim, katerih vodi bodo prestopili v GG vejo ali pa bodo postali vodniki novega GG voda. Glavni namen tečaja je, da se bodoči GG vodniki naučijo, kako naj prenesejo svoje znanje naprej, pri tem pa dajemo veliko poudarka na organiziranje dogodivščin za člane, ob katerih se največ naučijo. Velik poudarek je tudi na ponovitvi vseh GG znanj, kot so orientacija in pionirstvo.

MČ vodniški tečaj (od 19. 8. do 28. 8.) je namenjen tistim, ki bodo postali vodniki MČ vodov. Ta tečaj traja 10 dni in njegov namen je, da se tečajniki naučijo podajati svoje znanje naprej, pri čemer poudarjamo igranje kot glavno metodo. Poleg tega se učijo tudi osnovnih organizacijskih veščin, med drugim to, kako sestaviti in časovno razporediti vodova srečanja in akcije. Vsako leto se tečajniki delijo v več skupin, ki jih vodijo mentorji. Poleg mentorjev pa imajo tudi animatorje, ki pomagajo pri izvedbi in skrbijo za zabavni del vodniškega tečaja.

Naslednje aktivnosti:

  • 22. 7. 2024 - 2. 8. 2024: Roverway 2024
  • 22. 8. 2024 - 31. 8. 2024: Vodniški tečaj MZT
  • Prikaz vseh aktivnosti