O MZT

Mestna zveza tabornikov Ljubljana (MZT) je bila ustanovljena 8. februarja 1996. Je območna organizacija Zveze tabornikov Slovenije s statusom društva v javnem interesu in šteje okoli 1.800 članov.

Osnovni namen MZT je podpora pri delu štirinajstim aktivnim rodovom, ki jo sestavljajo. V duhu podpore organiziramo večje taborniške akcije,
izobraževanja ter zagovarjamo interese tabornikov in taborništva na nivoju Ljubljane.

MZT ima svoje vodstvo: načelnika, starešino, svoj izvršni odbor, nadzorni odbor in še številne druge, ki pomagajo pri njenem delovanju.

Taborništvo je dejavnost in je hkrati način življenja, ki z vzgojno-izobraževalnim pristopom ponuja osebno rast mladih na področju intelektualnega, fizičnega, emotivnega in duhovnega razvoja. Programske aktivnosti, ki so namenjene otrokom in mladim, izvajamo tako v naravi
kot v strnjenih naseljih. Naš cilj je otrokom in mladim ponuditi čim bolj pester in kakovosten program ter kvalitetna izobraževanja, ki jim bodo koristila pri njihovem odraščanju in tudi v kasnejšem življenju.

Še nekaj zanimivih dejstev o taborništvu:

  • Mestna zveza tabornikov Ljubljana ima 1.800 članov. Zveza tabornikov Slovenije ima 8.000 članov. Organizacija svetovnega skavtskega gibanja ima 40.000.000 članov.
  • Taborništvo je gibanje mladih ljudi, odprto vsem, ne glede na njihovo poreklo, raso ali versko prepričanje.
  • Od leta 1907 pa do danes je uniformo taborniško-skavtskega gibanja nosilo že 300 milijonov mladih.
  • V Sloveniji je bilo 22 % odraslih ljudi nekoč vključenih v taborniško organizacijo.

Naslednje aktivnosti:

  • 24. 9. 2021 - 26. 9. 2021: ROT
  • 2. 10. 2021 - 3. 10. 2021: Taborniška akademija in kolegij načelnika
  • 2. 10. 2021: Zlata puščica
  • Prikaz vseh aktivnosti