Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Ekologija

Starostna skupina: mlajši GG

Vsebinski sklop: Drugo

Čas trajanja sestanka: 60 minut

Avtor sestanka: Rašiški rod

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

 1. Priprava table Padlet
 2. Kviz

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

Otroci ne potrebujejo potrebščin.

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Ne.

Uvodna motivacija

Sestanek na temo ekologije smo zožili v probleme ekologije po posameznih področjih, ki še zdaleč niso vsa. Izbrali smo jih le nekaj in se teh podrobneje dotaknili.

 1. Začetek sestanka lahko izvedete tako, da svojim članom zavrtite video: www.youtube.com/watch?v=oZLBGXLrXcc in tako oni ugotovijo temo sestanka. Če presodite, da bi bilo za vaše člane to preveč posnetkov v enem sestanku lahko preskočite na točko 2.

 

 1. Preko spletne strani Padlet:padlet.com se najprej registrirate in izdelate novo ‘tablo’ (izberete tablo Canvas). Nato se odprejo nastavitve, kjer izberete ime table, ozadje in uredite URL. Nato začnete tako, da s pritiskom na + v spodnjem kotu napišete PROBLEMI EKOLOGIJE, kot naslov( ikone se lahko po tabli premika). Na to se pripravite že pred sestankom. Desno zgoraj imate opcijo share, kjer najdete link s katerim vaši člani dostopajo do table in jo uporabljajo ter vidijo kar dodajajo drugi. Torej naloga članov je, da vsak sam pritisne tipko + in zapiše kar on misli, da je problem (npr. izsekavanje gozdov, taljenje ledenikov, plastika …) ostali sproti vidijo kar so napisali drugi, tako da se ne ponavljajo. Cilj je izbrati čim več problemov. Vodnik sproti uredi vse probleme v miselni vzorec in sicer na njegovi glavni ikoni (PROBLEMI EKOLOGIJE) pritisne znak “…” in izbere connect to a post ter poveže z ikono, ki jo je napisal eden od članov. Ko zaključijo si skupaj ogledate miselni vzorec.

 

 1. Kviz Kahoot na temo ekologije, kje je zbranih nekaj zanimivih informacij, ki članom predstavijo problematiko. Vodnik do njega dostopa tako, da odpre link, pritisne play in on postane host igre, otroci pa se priklopijo s pin kodo, ki ga bo dobil vodnik prikazan na zaslon.

Kviz: create.kahoot.it/share/ekologija/c41c81ba-2112-4464-a709-874142f5f7b0

Jedro vodovega sestanka

Naslednja aktivnost je delo po skupinicah. V zoomu razdelite člane v dve/tri skupine (odvisno koliko otrok je v vodu – presodite sami, ali je smiselno oziroma, koliko skupin je smiselno.) To naredite tako, da v zoomu pritisnete »breakout rooms« in nato označite kako velike skupine želite.

Že pred tem lahko članom preko zoom-chata ali pa kako drugače posredujete internetne povezave do youtube posnetkov (vsak od spodaj nanizanih se nanaša na eno izmed mnogih problematik ekologije – lahko pa najdete tudi svoje posnetke seveda). Glede na to, koliko skupin imate, izberite, koliko in katere teme si želite obravnavati (seveda lahko izbirajo tudi otroci sami).

Posnetki za ogled:

 1. Plastic pollution: www.youtube.com/watch?v=Yomf5pBN8dY
 2. Plastika – slovenski verziji: www.youtube.com/watch?v=vKYKJH-hdOk in www.youtube.com/watch?v=OHD7Vfx-J78
 3. Food waste www.youtube.com/watch?v=3m2KglQuevo
 4. Živali: www.youtube.com/watch?v=cJoo8dUp2eM
 5. Onesnažen zrak: www.youtube.com/watch?v=sAKyhfxxr7s
 6. Infodrom plastika: www.youtube.com/watch?v=vKYKJH-hdOk
 7. Oblačila: www.youtube.com/watch?v=1ggGIuQRlaM

Dodatni posnetki:

Če bi radi dali nekaj poudarka na to, da voda ni samoumevna, si lahko pogledate tudi naslednja dva posnetka o pomanjkanju vode v Afriki (posnetki so v slovenščini).

 1. Voda v Etiopiji: www.youtube.com/watch?v=xgQjwVcJf3E
 2. Voda nekje v Afriki v oazah – bolezni: www.youtube.com/watch?v=9pjARTSSqtI

Nato si otroci sami v skupinicah pogledajo videoposnetek ter po skupinah o njem razmišljajo ter debatirajo. Za usmeritev k razmišljanju o problemu si lahko pomagate/jo z naslednjimi vprašanji:

 1. Kaj v videoposnetku vas je najbolj presenetilo/se vam je najbolj vtisnilo v spomin?
 2. Zakaj je izpostavljeni problem pomemben za življenje ljudi?
 3. S katerimi drugimi problemi okolja je povezan ta problem? Ima za posledico še kakšen drug problem?
 4. Na kakšen način bi se v svetu ta problem zmanjšal? Kaj mislite, da bi bilo potrebno narediti?
 5. Kako lahko vsak posameznik prispeva k zmanjšanju ali odpravi izpostavlejnega problema? Kaj delate vi? Kakšne so možne rešitve?

Po končanem delu v skupinah, lahko kot način predstavitev problemov ponovno uporabimo Padlet, le da tokrat izberemo tablo Shelf, kjer podobno, kot pri prvi delimo med člane, le da nato razdelimo po področjih(plastika, onesnažen zrak …). Člani, ki so imeli posamezno temo, pod njo prilepijo svoje rešitve in jih imajo zbrane na eni tabli, ostale skupine pa rešitve lahko komentirajo, dopolnjujejo …

Zaključek

Če vam ostane še več časa, lahko sestanek zaključite na dva načina:

A) Za boljšo povezavo med problemi ekologije lahko v padle-tu vse naštete probleme iz 2. točke (zgoraj opisano) med seboj povežete – v smislu – na kakšen način so problemi povezani, npr. to da proizvajamo preveč plastike, ki ni pravilno reciklirana, temveč odvržena v morje, se rezultira v onesnaženju oceanov, kar pa povzroči smrt mnogih živali ter posledično ogrožene živalske vrste in izumiranje.

B) Ali pa si pogledate še naslednji posnetek (https://www.youtube.com/watch?v=JaSe85Mcwp0), (poglejte ga najprej sami in precenite, ali so vaši otroci zanj dovolj zreli), ki je lahko nekoliko bolj filozofski, ter se nato o njem pogovorite. Lahko jih tudi vi povprašate z naslednjimi vprašanji, da začnejo razmišljati o tem, kar so videli:

 • Kaj se vam zdi, da je glavno sporočilo videoposnetka?
 • Kaj mislite, da se bo zgodilo z našim planetom, če bomo tako nadaljevali?
 • Kakšen bo svet čez 50 let?

Opombe