Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Komplet prve pomoči, obveščanje (klic 112)

Starostna skupina: starejši MČ

Vsebinski sklop: Prva pomoč

Čas trajanja sestanka: 45 minut

Avtor sestanka: Rod Močvirski tulipani

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

  1. mobilni aplikaciji Lifesaver in Zoom,
  2. komplet prve pomoči.

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

/

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Rešilko 1 in Rešilko 2.

Uvodna motivacija

Vsak član ima 5-10 minut časa (določite čas), da doma poišče čim več predmetov, ki bi po njegovem mnenju spadale v komplet/škatlo prve pomoči. Za pomoč lahko prosijo starše, brate, sestre. Vse, kar je član nabral prinese pred računalnik/telefon.

Jedro vodovega sestanka

KOMPLET PRVE POMOČI

Vodnik članom razloži, kaj je prva pomoč, zakaj, kako in kdaj jo nudimo. Potem predstavi, kaj vse vsebuje paket prve pomoči: pokaže predmet in razloži, kako ga uporabljamo, čemu je namenjen.

Če vaši člani to znanje že imajo, skupaj le ponovite.

Vsak član pokaže, kaj je našel v stanovanju. Če ima kaj, česar vodnik ni pokazal, se pogovorite, kako je to uporabno. Če je prinesel kaj, kar ne spada v komplet prve pomoči, naj razloži, zakaj se mu je predmet zdel uporaben.

“LIFESAVER”

Aplikacija Lifesaver deluje tako, da predvaja/prikaže situacije nesreč, ki jih člani skupaj z vodnikom vidijo preko deljenega zaslona (vodnik si aplikacijo naloži na telefon in deli zaslon). Vodnik igrico sproti prevaja, saj je v angleščini.

V igrici se zgodi nesreča, na nas pa je, da se poskušamo pravilno odzvati. Igrica nam ponudi več možnosti, vod pa naj se skupaj odloči, kaj bo naredil, kako bo pomagal.

Zaključek

Vodnik članom pove, jih spomni, kako pravilno opravimo klic na 112. To so se učili že v šoli, zato se verjetno česa spomnijo.

KO KLIČEMO NA ŠTEVILKO 112, POVEMO:

  • kdo kliče,
  • kaj se je zgodilo,
  • kje se je zgodilo,
  • kdaj se je zgodilo,
  • koliko je ponesrečencev,
  • kakšne so poškodbe,
  • kakšne so okoliščine na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave… ),
  • kakšno pomoč potrebujete.

IGRA VLOG

Vodnik določi dva člana ali pa se sama javita, ki odigrata vlogi klicatelja (tisti, ki kliče, je na kraju nesreče) in operativca v centru za obveščanje.

Opombe

Vodnik si mora pred sestankom aplikacijo naložiti na telefon in imeti zoom preko telefona.

Vsebina kompleta PP v skladu s Pravilnikom o kompletu za prvo pomoč, ki spada v obvezno opremo motornih vozil: