Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Poznavalec gozda 1 (veščina)

Starostna skupina: mlajši GG

Vsebinski sklop: Drugo

Čas trajanja sestanka: 60 minut

Avtor sestanka: Rod Tršati tur

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

 1. vprašanja o gozdu,
 2. PowerPoint z materialom,
 3. spletna stran scribbl.io.

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

 1. vprašanja o gozdu.

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Opravi del veščine Poznavalec gozda 1, opravi teoretični del veščine.

Uvodna motivacija

Pred sestankom se člani z družino (oz. z varstvom) odpravijo v gozd ali park in odgovorijo na vprašanja glede gozda (vprašanja so navedena spodaj). Vsak domov prinese tudi list poljubnega drevesa.

 

Z družino se odpravi v bližnji gozd ali park in opazuj naravo okoli sebe. Nato odgovori na naslednja vprašanja:

 1. V katerem letnem času in mesecu si raziskoval gozd?
 2. Kakšne barve trenutno prevladujejo v gozdu/parku…?
 3. Katera drevesa si prepoznal? Ali jih znaš razdeliti med iglavce in listavce?
 4. Pri katerih stvareh si lahko na taborjenju ali bivaku pomagaš z lesom?
 5. Kako se pri izdelovanju iz lesa varno uporablja nož?
 6. Si že kdaj uporabil sekiro? Ali znaš našteti nekaj pravil njene uporabe?
 7. Ali si opazil več listnatih ali več iglastih dreves?
 8. Kaj se v tem letnem času dogaja z drevesi? Ali to opazimo pri vseh drevesih?
 9. Poišči dva različna lista in ju med seboj primerjaj. (Prinesi en list na vodov sestanek).
 10. Si na svoji poti opazil kakšen drevesni štor? Kaj lahko določimo z njim?
 11. Si na tleh opazil kakšne plodove? Ali poznaš plod, ki ga velikokrat pečemo v jesenskem času?
 12. Katere rastline si prepoznal? Ali so cvetele?
 13. Kakšne živali si opazil? Ali jih znaš umestiti v kakšno skupino?
 14. Ali je v tem letnem času v gozdu opaziti več živali, kot ponavadi? Zakaj?
 15. Ali znaš našteti tipične živali, ki jih lahko opazimo v slovenskih gozdovih?

Jedro vodovega sestanka

Na sestanku vodnik gre skozi vprašanja in skupaj s člani primerja njihove odgovore in se o njih pogovori. Vpraša, zakaj so si odgovori podobni ali različni, ali so sami prišli do kakšne ugotovitve … Vsak član pokaže nabran list, ki ga primerja z ostalimi člani. Svoje liste umestijo v skupine (špičasti, igličasti, srčasti …). (20 min.)

Vodnik ima na računalniku slike različnih drevesnih vrst [povezava avtorja je zaklenjena in bo dodana naknadno], ki jih s člani poimenuje. Za vsako drevo našteje uporabo lesa, ali je listnato ali iglasto, kakšne plodove ima in druge lastnosti drevesa. (15 min.)

Zaključek

Po vrsti v krogu vsak pove besedo, ki ga spominja na besedo gozd. Vsaka beseda se začne na naslednjo črko v abecedi. Naredijo 2-3 kroge (10 min.)

V aplikacijo scribbl.io vodnik vpiše besede: List, lubje, deblo, gozd, jesen, pomlad, zima, poletje, korenine, cvet, steblo, iglavci, listavci, grmovje, kostanj, reka, potok, luža, blato, kažipot, jelen, srna, jež, medved, veverica, lisica in ustvari zasebno igro (označi kvadratek “use custom words only”, sicer bodo člani dobivali naključne angleške besede!) Glede na to, koliko članov ima izbere število krogov v igri. Članom pošlje link do njegove zasebne igre. In razloži pravila: eden od članov riše dano besedo, drugi pa poskušajo ugotoviti, kaj riše. (15 min.)

Opombe