Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Rod in funkcije

Starostna skupina: starejši MČ

Vsebinski sklop: Taborništvo

Čas trajanja sestanka: 30 minut

Avtor sestanka: Zmajev rod

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

  1. Seznam funkcij in njihov opis.
  2. Slike iz rodu na kateri so člani rodove uprave, vodniki, PP-ji, vodi …

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

/

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Ne.

Uvodna motivacija

Članom pokažemo različne slike iz rodu. Na njih so prikazani različni »deli« rodu: člani rodove uprave, vodniki, PP-ji (PP Klub), vodi. Člani morajo iz tega ugotoviti, da vsi ti posamezniki sestavljajo rod. Nato jim predstavimo, da za to, da rod deluje potrebujemo različne funkcije. Članom pošljemo/delimo preko zaslona, seznam funkcij v rodu in opis vsake funkcije.

Jedro vodovega sestanka

Nato jih razdelimo v pare, ki jih na zoomu damo v privatne sobe. Nato vsakemu paru dodelimo dve funkciji, če je članov preveč, se lahko ponavljajo. Nato vsak par glede na opis, ki so ga dobili, pripravi skeč, kako bi te dve funkciji med seboj sodelovali. Ko vsi pripravijo skeč, ga par za parom predstavijo, ostali pa poskušajo ugotoviti, kateri funkciji par predstavlja. Na koncu ostali še povejo, kdo v rodu opravlja to funkcijo.

Zaključek

Vsak član si izbere eno izmed funkcij, ki se mu zdi najbolj zanimiva/bi jo rad imel in napiše zakaj. Na koncu predstavijo, kar so napisali.

Opombe