Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Tehnike orientiranja

Starostna skupina: starejši GG

Vsebinski sklop: Orientacija

Čas trajanja sestanka: 60 minut

Avtor sestanka: Rod Močvirski tulipani

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

  1. računalnik,
  2. zoom,
  3. povezavo na izhodiščno točko v Street view:  https://www.instantstreetview.com/@37.722238,-122.477377,189.56h,5p,1z,
  4. orientacijsko karto območja (v prilogi).

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

  1. računalnik,
  2. zoom.

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Ne.

Uvodna motivacija

Vodnik zastavi vprašanje: Ali je že kdo slišal za besedo orientir? Kaj bi to lahko bilo?

Člani: Podajo naj asociacije, ideje, predloge…

Odgovor: Orientirji so objekti, po katerih se lahko orientiramo. Najuporabnejši so linijski orientirji (to so daljnovodi, ceste, reke, potoki), stavbe, samotna drevesa…

Naključni član si zamisli orientir (npr. cerkev, klop, drevo, izvir). Ostali s postavljanjem vprašanj, ki ponujajo da/ne odgovore, poskušajo ugotoviti, kateri orientir ima v mislih. Če član odgovori z da, lahko tisti, ki sprašuje, postavi novo vprašanje, drugače je na vrsti naslednji. Tisti, ki pravilno ugotovi orientir, si izmisli naslednjega. Igrico se igramo 5-10 min.

Jedro vodovega sestanka

Na orientacijski karti San Francisco State University  so označene kontrolne točke. Z vodom jih poiščite preko zoom-a. Priporočamo, da si člani na računalniku odprejo orientacijsko karto, vodnik pa odpre povezavo na Street view. Mesto, ki se bo odprlo je na orientacijski karti označeno kot start. Cilj je, da člani usmerjajo vodnika, ki se od KT do KT premika v Street view, vodnik jih usmerja in opozarja na pomembne objekte po katerih se lahko orientirajo.

Najprej se lahko postavite na zemljevid sveta (San Francisco, zahodna obala ZDA ).

Nato posvetite nekaj časa spoznavanju orientacijske karte. Skupaj pridite do zaključkov, da je trava rumena, da so neprehodne površine v zelenih odtenkih, ter da so na karti označena večja drevesa, kot zeleni krogci…

Nato začnemo z iskanjem kontrolnih točk.

Spodnji opisi služijo kot pomoč vodniku. Pametno si jih je pred sestankom prebrati, saj je tako lažje usmerjati čane.

KT1: Se nahaja na vhodu v stavbo in je že od daleč dobro viden. Pred vhodom lahko opazimo rože, ki so označene s temno zeleno. Na karti vidimo tudi stopnice, ki so pred vhodom.

KT2: je blizu prvega na z rastlinjem poraslem trikotniku, ki omejuje križišče. Da smo na pravem trikotniku lahko vemo, ker je neprehoden – na karti zelen.

KT3: je podoben drugemu. Do njega lahko sledimo glavni cesti, ki obkroža park.

KT4: Na poti do KT4 lahko na levi (južni) strani ob cesti vidimo veliko drevo, ki je označeno na karti. Priporočamo, da na to opozorite člane, saj je očiten in dober orientir. Uporabi se ga lahko za napadno točko (napadna točka je objekt, ki je očiten tako na karti kot v naravi in si glede na njega pomagamo najti KT) KT4 je trikotnik porasel s travo (rumena barva).

KT5: usmerimo se v središče parka, ki je poraslo z velikimi drevesi in ga vidimo že od daleč. KT je na križišču.

KT6: (Direktna pot v Street view od KT5 do 6 ni posneta, zato se najprej vrnemo proti 5 in nadaljujemo pot po glavni cesti, ki obkroža park.)

Pomembni orientirji pri iskanju KT6 so polkrožen vhod v stavbo, gradbišče in veliko samotno drevo – naša kontrolna točka.

 

Zaključek

Pot do zadnjih dveh KT prepustimo članom samim, da uporabijo novo pridobljeno znanje. Usmerimo jih le, če se konkretno izgubijo in ne znajo najti točke, kjer lahko svojo lokacijo določijo tudi na karti.

KT7: pot nas vodi skozi polkrožno dvorišče in skozi podhod po poti, ki vodi za stavbo.

KT8: ni viden iz prejšnje KT kot ostali in zato malo težji. Držimo se roba stavbe in ji sledimo do drevesa, ki stoji pred drugim polkrožnim vhodom.

Opombe

Vodnik naj gre pred sestankom sam po progi, saj je orientacija v Street view vseeno lahko zahtevna, kljub preprosti progi. Če vodnik ne bo izgubljen, bodo člani veliko več odnesli od aktivnosti.

Pot je speljana po površinah, ki so posnete v Street view. S člani lahko raziskujete tudi po svoje, če se zaide v slepo ulico, pa lahko vedno uporabite povezavo na začetku dokumenta, ki vas umesti na start.