Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Topografski pojmi

Starostna skupina: mlajši GG

Vsebinski sklop: Topografija

Čas trajanja sestanka: 60 minut

Avtor sestanka: Rod Črnega mrava

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

  1. seznam obveznih znanj na taborniških tekmovanjih za mlajše GG (npr. propozicije za GG race),
  2. računalnik.

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

  1. računalnik.

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Ne.

Uvodna motivacija

Vodovo srečanje je pripravljeno ob predpostavki, da se tvoji člani prvič srečujejo z večino topografskih pojmov. Za uvodni del naj se člani dobijo v Zoom videokonferenci, po uvodnem pozdravu pa članom predstaviš interaktivno tablo (kako deluje, kako bo sestavljeno vodovo srečanje ipd. – glej opombe na dnu te strani).  Nato jim pošlješ povezavo do interaktivne table, kje pričneš z vsebinskim delom vodovega srečanja.

 

Jedro vodovega sestanka

Člane povprašaš, kdaj so bili nazadnje na orientacijskem tekmovanju in kako so dobili navodila za premikanje po terenu. S pomočjo uvodnih idej člane napelješ na to, da se bodo v okviru veje GG spoznavali s karto.

Za začetek na risalno ploščo naložiš kakšen primer orientacijske karte (predlagam ti, da fotografijo ali dokument naložiš že prej, saj bo aktivnost tako bolj gladko potekala). Članom nato naročiš, da izberejo pisalo (iz orodne vrstice na levi) in označijo dele karte, ki so po njihovem mnenju pomembni ter povejo, zakaj. Bodi pozoren na to, da vsi člani sodelujejo.

Ko vsi člani pridejo do besede, zamakni orientacijsko karto, tako da pod njo razkriješ samolepilne listke (najdeš jih v levi orodni vrstici). Na listke zapišeš osnovne pojme, kot so npr. DTK25, topografski znak, legenda, merilo, zemljevid, ekvidistanca, vzporednik, poldnevnik, …). Člane nato prosiš, da listke premaknejo na tisti del karte, ki označuje pojem (npr. listek, na katerem piše merilo, prestavijo na merilo karte). Nekatere pojme bodo člani verjetno hitro povezali z elementi slike, saj so kaj spoznali že v šoli, pri samolepilnih listkih, ki jih člani ne bodo znali umestiti, pa dodaj razlago. Člani naj nato tudi neznane pojme poskušajo umestiti na karto.

V naslednji fazi nato članom predstaviš seznam definicij pojmov, ki so jih uvrstili na karto (npr. na desno stran zapišeš pojme na kartice oz. listke), člani pa morajo definicije povezati s pojmi (npr. besedo Zemljevid morajo povezati z listkom, na katerem piše »pomanjšan, poenostavljen in pogojno deformiran prikaz zemeljskega površja na ravni ploskvi.«

Zaključek

Za konec lahko skupaj izdelati miselni vzorec s ključnimi pojmi, ali pa za ponovitev člani rešijo kviz.

Opombe

Spletno interaktivno tablo najdeš na https://miro.com/app/dashboard/. Preden jo lahko začneš uporabljati, se moraš registrirati, prav tako boš moral v svoj tim povabiti člane (najlažje, če ti javijo svoj mail ali pa mail staršev). Svojo tablo nastavi tako, da jo lahko urejajo vsi člani tima.

Spletno mesto ima veliko različnih funkcij, med drugim lahko člani izbirajo med različnimi barvami samolepilnih listkov, velikosti pisal, označevalcev besedila, nalagajo lahko dokumente, slike, predmete lahko tudi premikajo po tabli (v kolikor želiš, da nekatere stvari ostanejo na svojem mestu, pa lahko kot admin zakleneš vsebino).

Člani lahko do table dostopajo tudi preko telefona, vendar je uporaba nekoliko zamudnejša, poleg tega jim spletno mesto predlaga naložitev aplikacije (kar verjetno ni smiselno, če tega ne bodo redno uporabljali).

Kot možno alternativo lahko predlagam še uporabo Microsoft Whiteboard, ki je sicer združljiva z Microsoft Teamsi. Več o tem si lahko pogledaš tu.

Predlagam, da sam raziščeš, če ti orodje ustreza, pomagaš pa si lahko tudi s sledečim YT posnetkom.