Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Topografski znaki 1

Starostna skupina: mlajši GG

Vsebinski sklop: Topografija

Čas trajanja sestanka: 60 minut

Avtor sestanka: Rod Samorastniki

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

  1. računalnik s kamero,
  2. topografska karta.

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

  1. računalnik s kamero,
  2. papir in pisalo.

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Ne.

Uvodna motivacija

Otroke pozdravimo in vprašamo kako so.

Vprašamo jih, ali poznajo topografske znake in kaj mislijo, da predstavljajo.

Pokažemo jim topografski zemljevid in razložimo katere vrste znakov poznamo in katera področja pokrivajo (vodovje, relief …) ter kakšen je njihov namen.

Razgledni stopl

Silos

Vodni bazen

Vodnjak

Zbiralnik goriva

Jedro vodovega sestanka

Vodnik preko Whiteboarda na aplikaciji Zoom nariše topografske znake in zraven pove, na katero področje spadajo.

Pri vsakem znaku lahko pove tudi kakšno zgodbo, asociacijo ali primer.

Razgledni stolp:

Zaključek

Za konec in hitro ponovitev naj vodnik nariše nekaj topografskih znakov na Whiteboard in naj člani tekmujejo kdo ga hitreje ugani.

Opombe