Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Uporaba šotorke

Starostna skupina: mlajši GG

Vsebinski sklop: Bivanje v naravi

Čas trajanja sestanka: 60 minut

Avtor sestanka: Rod Bičkova skala

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

  1. Križanka: https://puzzel.org/en/acrostic/play?p=-MLHbzMAsCFFdyvLuefL

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

  1. Blago/deka/odeja/…- nekaj, kar jim bo predstavljalo šotorko

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Ne.

Uvodna motivacija

Z vodom se povežemo prek poljubnega programa, ki omogoča video konferenco (Zoom, Google Meet …) in z njimi delimo zaslon, na katerem imamo odprto križanko. Ko uspešno rešijo križanko, bodo ugotovili kaj je osrednja tema sestanka, saj je geslo križanke »šotorka«.

Povezava do narejene križanke: https://puzzel.org/en/acrostic/play?p=-MLHbzMAsCFFdyvLuefL

Jedro vodovega sestanka

Člani naj poiščejo kos blaga/deko/odejo, ki je približno kvadratne oblike in bo predstavljal njihovo šotorko. Vodnik jim prebere možne okoliščine, ki se lahko zgodijo na izletu, taborjenju, bivakiranju ali na drugi poljubni taborniški akciji, njihova naloga pa je, da iz svoje ”šotorke” in ostalih predmetov, ki jih najdejo doma, izdelajo nekaj, kar bi jim v dani okoliščini pomagalo. Uporabljali bodo svojo domišljijo in razvijali sposobnosti improvizacije ter ugotovili, kako uporabna stvar je šotorka.

Vodnik članom prebere okoliščine, oni izdelajo svoj izdelek in ga nato s kamero pokažejo sočlanom in vodniku, ter ga pokomentirajo.

Primeri okoliščin, ki jih člani lahko rešujejo:

  • Jan je na bivakiranje pozabil spalno vrečo. Kako naj se ponoči ogreje (s pomočjo šotorke)?
  • Med taborjenjem je začelo deževati, Brina pa je pozabila pelerino. Kako bomo Brini pomagali?

Še ostale uporabe šotorke: šotor, streha, podloga za sedenje, nosila …

Zaključek

Še enkrat poudarimo, da je šotorka zelo uporabna stvar in da nam z ustrezno uporabo lahko olajša marsikatero okoliščino. Med drugim tudi zaradi tega na bivakiranje vzamemo šotorko in ne šotora. Pomembno je, da se člani zavedajo uporabnosti šotorke.

Opombe