Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Zakoni in zaprisega

Starostna skupina: mlajši GG

Vsebinski sklop: Taborništvo

Čas trajanja sestanka: 45 minut

Avtor sestanka: Zmajev rod

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

  1. Kahoot create.kahoot.it/details/taborniski-zakoni/7dbfddbe-596f-4371-bf08-4e9dc42f259e,
  2. taborniška zaprisega z mankajočimi besedami (glej malo nižje),
  3. pripravljen mentimeter.

Pri svoji ________ obljubljam,
da bom _________ domovini,
da bom sprejel ____________ ____________,
jo razvijal in živel v skladu s ____________ zakoni.

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

Otroci ne potrebujejo ničesar.

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Ne.

Uvodna motivacija

Vprašamo jih, če se spomnijo, kaj so morali storiti, ko so imeli taborniški krst/prestop v starejšo starostno vejo. Želimo, da se spomnijo na taborniško prisego. Vprašamo jih, če se mogoče spomnijo prisege in če jo lahko ponovijo. Če jim ne gre, jim pokažemo prisego, v kateri manjka nekaj besed in jih moraj. Ko so vse besede izpolnjene, gremo še skupaj skozi zaprisego in razložimo posamezne dele, kaj pomenijo.

Jedro vodovega sestanka

V prisegi tudi obljubimo, da bomo živeli v skladu s taborniškimi zakoni. Da vidimo kako dobro poznajo taborniške zakone, jim damo Mentimeter, v katerem morajo dopolniti “Tabornik je …”, tukaj vsak poskuša napisati čim več zakonov, ki jih pozna. Po končanem Mentimetru iz vseh napisanih zakonov izluščimo 12 pravilnih zakonov. Nato jim damo za rešit kahoot, kjer je vprašanje taborniški zakon, za odgovor pa morajo izbrati možnost, ki se jim zdi najbolj primerna(kviz je zabavne narave in ne ga jemat resno ?). Po vsakemu vprašanju se lahko tudi bolj poglobljeno pogovorite o tem, kaj vsak zakon pomeni.

Zaključek

Za zaključek jih vprašamo, koliko pa kaj oni spoštujejo taborniške zakone. Katere ja in katere ne. Zakaj? Se jim zdijo zakoni dobri in katere se jim zdi smiselno spoštovati.

Opombe

Še taborniški zakoni in njihovi opisi v oporo (vzeto iz priročnika Taborniška organizacija):

1. Tabornik je zanesljiv.
Z dejanji si pridobi zaupanje. Na njegovo čast se je mogoče zanesti.

2. Tabornik je zvest.
Zvest je svojim tovarišem, vodniku, staršem in domovini.

3. Tabornik je prijazen.
Je prijazen z vsemi in prijatelj vsem tabornikom. Je prijatelj živali, ljubi naravo, jo spoznava in varuje.

4. Tabornik je pripravljen pomagati.
Je usposobljen in pripravljen pomagati človeku v nesreči in pomagati doma.

5. Tabornik je discipliniran.
Posluša svoje starše, vodnika in je zavestno discipliniran.

6. Tabornik je veder.
Je vesel, nasmejan in tudi težave premaguje z dobro voljo.

7. Tabornik je pogumen.
Pripravljen se je soočiti z nevarnostjo, govoriti resnico in se boriti zanjo.

8. Tabornik je plemenit.
Je plemenit do vseh, zlasti otrok, starih in bolnih ter pomoči potrebnih ljudi.

9. Tabornik je spoštljiv.
Spoštuje starše in izkušenejše, različne navade, verovanja in prepričanja.

10. Tabornik je vedoželjen.
Se uči in pridobiva nova znanja. Je prizadeven v šoli.

11. Tabornik je varčen.
Varčuje, skrbi za svojo in skupno opremo in ne uničuje tuje lastnine.

12. Tabornik živi zdravo.
Utrjuje svoje telo, se odreka slabim in škodljivim navadam, zlasti alkoholu, kajenju in mamilom.