[Razpis] GG race 2024

29. januarja 2024

SPLOŠNE INFORMACIJE

Akcija GG race bo potekala od sobote, 9. 3. 2024, do nedelje, 10. 3.2024, na OŠ Sostro (Cesta II. grupe odredov 47, dostopno z mestnim avtobusom št. 13 smer Sostro – postaja “Zadvor”) in njeni okolici.

Začetek registracij bo v soboto ob 15. uri in konec ob 16. uri. Temu sledi zbor ob 16:15, test iz topografije in vrisovanje, nato pa strateška igra. Orientacijski pohod z nalogami bo v nedeljo, zaključni zbor s podelitvijo bo v nedeljo predvidoma ob 16. uri.

KATEGORIJE IN EKIPE

Tekmovanje poteka v dveh kategorijah:

  • mlajši gozdovniki in gozdovnice (mlajši GG): 6. in 7. razred, 
  • starejši gozdovniki in gozdovnice (starejši GG): 8. in 9. razred. 

Ekipa šteje štiri do šest (4-6) tekmovalcev, ekipe s tremi (3) ali manj tekmovalci lahko tekmujejo samo izven konkurence. Ekipe z otroki iz 5. razreda gredo lahko na progo samo s spremljevalcem in tekmujejo izven konkurence.

Če en član ekipe pri mlajših GG obiskuje 8. razred OŠ, lahko ekipa še vedno tekmuje v kategoriji mlajših GG. Če en član ekipe pri starejših GG obiskuje 1. letnik srednje šole, lahko ekipa še vedno tekmuje v kategoriji starejših GG. 

Ekipe iz posameznega rodu mora na tekmovanju spremljati najmanj en starejši spremljevalec.

DISCIPLINE IN TOČKOVANJE

Tekmovalci se bodo pomerili v naslednjih disciplinah: vrisovanje, topografski testi, skica terena, prihod pod kotom, minsko polje, signalizacija, prva pomoč, taborniški kviz, hitrostna etapa in naloga organizatorja, o kateri boste več zvedeli na sestanku vodij ekip. 

Ekipa lahko na kontrolni točki zaprosi za pomoč, vendar v tem primeru lahko prejme za opravljeno nalogo največ polovico možnih točk. Več podrobnosti o točkovanju je navedenih v prenovljenih propozicijah.

Zahtevana znanja za GG race 2024 so enaka zahtevanim znanjem iz leta 2020.  

OBVEZNA OPREMA

Vsak tekmovalec potrebuje: rutko, svetilko, menažko in pribor, vrečko za umazano menažko, čutaro, copate, spalno vrečo, podlago za spanje, rezervna oblačila ter podpisano izjavo za tekmovalce in zdravstveno kartico, brez katerih tekmovalec ne more tekmovati. Zaželjeno je, da imajo tekmovalci s seboj tudi kroj.

Vsaka ekipa potrebuje tudi potrebščine, ki so navedene v pravilih tekmovanja.

ŠTARTNINA IN PRIJAVE

Štartnina znaša 45 EUR/ekipo, zadnji dan za prijavo in plačilo je 1. 3. 2024, kar je tudi zadnji rok za odjavo ekipe s povračilom celotne štartnine.

V primeru prijave in plačila do 23. 2. 2024 štartnina znaša 40 EUR/ekipo. Prijava je veljavna le ob poravnani štartnini!

V štartnino so vključeni: čaj, našitek in vsi ostali stroški povezani z organizacijo tekmovanja.

Tekmovanja se lahko udeleži največ 45 ekip. Do 23. 2. 2024 je 35 mest rezervirano za ekipe rodov MZT, 10 mest pa za rodove iz ostalih območij. Po  23. 2. 2024 se lahko na nezapolnjena mesta prijavi katerikoli rod. 

Štartnino nakažite na račun Mestne zveze tabornikov Ljubljana, Einspielerjeva 6, Ljubljana, TRR: 6100 0001 7071 086 (Delavska hranilnica), sklic 10032024.

Spletna prijavnica je na tej povezavi.

DODATNE INFORMACIJE

Za več informacij lahko kontaktirate vodjo tekmovanja Lano (lana.stanojev@gmail.com) ali starešino  Gašper (gasper.spreitzer@rbs.taborniki.si).

Prejšnja novica: [Razpis] Razpis za člane ekipe vodniškega tečaja MZT 2024
Naslednja novica: [Razpis] Preizkusi za vodniški tečaj MZT 2024