[RAZPIS] GG Race 2023

7. februarja 2023

SPLOŠNE INFORMACIJE
Akcija GG race bo potekala od sobote, 4. 3. 2023, do nedelje, 5. 3. 2023, na OŠ Pirniče (Zgornje Pirniče 37b, dostopno z avtobusom št. 25 – postaja Medvode, medkrajevnim avtobusom ali vlakom – postaja Medvode) in njeni okolici.
Začetek registracije bo v soboto ob 16. uri, zbor pa ob 17. uri. Temu sledita test iz topografije in vrisovanje, nato pa strateška igra.
Orientacijski pohod z nalogami bo v nedeljo, zaključni zbor s podelitvijo bo predvidoma ob 16. uri.

KATEGORIJE IN EKIPE
Tekmovanje poteka v dveh kategorijah:
▪ mlajši gozdovniki in gozdovnice (mlajši GG): 6. in 7. razred,
▪ starejši gozdovniki in gozdovnice (starejši GG): 8. in 9. razred.
Ekipa šteje od štiri do šest (4–6) tekmovalcev, ekipe s tremi (3) ali manj tekmovalci lahko tekmujejo izven konkurence. Ekipe z otroki iz 5. razreda gredo lahko na progo samo s spremljevalcem in tekmujejo izven konkurence.
Če en član ekipe pri mlajših GG obiskuje 8. razred OŠ, lahko ekipa še vedno tekmuje v kategoriji mlajših GG. Če en član ekipe pri starejših GG obiskuje 1. letnik srednje šole, lahko ekipa še vedno tekmuje v kategoriji starejših GG.
Ekipe iz posameznega rodu mora na tekmovanju spremljati najmanj en starejši spremljevalec (PP+).

DISCIPLINE IN TOČKOVANJE
Tekmovalci se bodo pomerili v naslednjih disciplinah: vrisovanje, topografski testi, skica terena, prihod pod kotom, minsko polje, signalizacija, prva pomoč, taborniški kviz, hitrostna etapa in naloga organizatorja, o kateri boste več izvedeli na sestanku vodij ekip.
Ker je akcija GG race tudi učne narave, lahko ekipa na kontrolni točki zaprosi za pomoč, vendar v tem primeru lahko prejme za opravljeno nalogo največ polovico možnih točk. Več podrobnosti o točkovanju je navedenih v propozicijah.
Zahtevana znanja za GG race 2023 so enaka zahtevanim znanjem iz leta 2020.

OBVEZNA OPREMA
Vsak tekmovalec potrebuje: rutko, svetilko, menažko in pribor, vrečko za umazano menažko, čutaro, copate, spalno vrečo, podlago za spanje, rezervna oblačila ter podpisano izjavo za tekmovalce in zdravstveno kartico, brez katerih tekmovalec ne more tekmovati. Zaželeno je, da imajo tekmovalci s seboj tudi kroj.
Vsaka ekipa potrebuje tudi potrebščine, ki so navedene v pravilih tekmovanja.

ŠTARTNINA IN PRIJAVE
Štartnina znaša 45 EUR/ekipo, zadnji dan za prijavo in plačilo je 24. 2. 2023, kar je tudi zadnji rok za odjavo ekipe s povračilom celotne štartnine.
V primeru prijave in plačila do 17. 2. 2023 je štartnina 40 EUR/ekipo. Prijava je veljavna le s plačilom štartnine!
V štartnino so vključeni: trije obroki (večerja, zajtrk in kosilo), nočitev, našitek in vsi ostali stroški, povezani z organizacijo tekmovanja.
Tekmovanja se lahko udeleži največ 45 ekip. Do 17. 2. 2023 je 35 mest rezerviranih za ekipe rodov MZT, 10 mest pa za rodove iz ostalih območij. Po 17. 2. 2023 se lahko na nezapolnjena mesta prijavi katerikoli rod.
Štartnino nakažite na račun Mestne zveze tabornikov Ljubljana, Einspielerjeva 6, Ljubljana, TRR: SI56 6100 0001 7071 086 (Delavska hranilnica), sklic 04032023.
Spletna prijavnica je na tej povezavi.

DODATNE INFORMACIJE
Za več informacij lahko kontaktirate vodjo tekmovanja Leno (lena.kogoj@rbs.taborniki.com) ali starešino Rebeko (rebeka@crnimrav.si).

Prejšnja novica: [Razpis] Preizkusi za vodniški tečaj MZT 2023
Naslednja novica: [Razpis] Žaboboj