[Razpis] Preizkusi za vodniški tečaj MZT 2023

5. januarja 2023

Pogoj za udeležbo na Vodniškem tečaju MZT 2023 je opravljen preizkus osnovnih taborniških znanj, ki jih morajo bodoči vodniki poznati.
Preizkusi bodo potekali v dveh terminih:

  • v četrtek, 6. 4. in
  • v četrtek, 13. 4.,

v popoldanskih urah.
Natančnejšo razporeditev kandidatov po dnevih bomo sporočili nekaj dni po koncu prijav, saj je le-ta odvisna od števila prijavljenih in števila rodov iz katerih bodo kandidati. Prav tako bomo ob koncu prijav sporočili točno lokacijo preizkusov (ena izmed taborniških hišic ljubljanskih rodov) in uro začetka.

V primeru, da kandidat neuspešno opravi preizkus na 1. roku ima možnost opravljanja na 2. roku, ki bo dogovorjen s kandidati po koncu 1. roka preizkusov.

Če si preizkus že opravil v prejšnjih letih in se sedaj prijavljaš na tečaj GG, ti preizkusa ni potrebno ponovno opravljati.

Prijave zbiramo preko obrazca, do četrtka, 23. 3. 2023.

Preizkus je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Pri teoretičnem delu kandidati pisno odgovarjajo na vprašanja, pri praktičnem pa v praksi pokažejo svoje znanje.

Na teoretičnem delu preizkusov pridejo v poštev sledeče tematike:

  • taborništvo in organizacija,
  • orientacija in topografija (potni znaki, topo znaki, topo pojmi, vrisovanje točk na
    karto).

Na praktičnem delu preizkusov pridejo v poštev sledeče tematike:

  • orientacija in topografija (razen potnih znakov, topo znakov, topo pojmov, vrisovanja točk na karto),
  • pionirstvo in ŽVN,
  • prva pomoč,
  • razno – vse.

Zahtevana znanja so podrobneje opisana v dokumentu.

Prijava na preizkusne ne pomeni, da je kandidat prijavljen tudi na vodniški tečaj MZT 2023.

Prosimo, da se na preizkuse prijavijo samo kandidati, ki se nameravajo udeležiti vodniškega tečaja MZT 2023. Ob tem se seveda zavedamo, da nekateri kandidati še niso popolnoma odločeni ali se bodo vodniškega tečaja dejansko udeležili ali ne, kar naj jih ne odvrne od prijave na preizkuse. Prosimo predvsem, da rodovi ne prijavljajo kandidatov, ki nimajo nikakršnega interesa, da se bodo vodniškega tečaja udeležili v tem letu, oz. se bodo udeležili katerega izmed drugih vodniških tečaj in ne tečaja MZT. S tem se želimo izogniti prevelikemu številu kandidatov na preizkusih, saj nam to logistično zelo oteži izvedbo. V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na vodjo vodniškega tečaja Tinkaro
(tmazej@gmail.com, 070/636-476).

Prejšnja novica: [Razpis] Razpis za člane ekipe vodniškega tečaja MZT 2023
Naslednja novica: [RAZPIS] GG Race 2023